top of page

Emner til rådgivning

Oversigten herunder viser mange af de emner, som "Skilsmissefamilien" rådgiver omkring.

Behovet for hjælp kan være meget forskelligt fra sag til sag. Uanset dine behov er du meget velkommen til enten at sende en mail til "Skilsmissefamilien" på denne adresse - eller slutte dig til "Skilsmissefamilien"´s Facebook-forum og stille (evt. anonyme) spørgsmål, følge andres spørgsmål, deltage i drøftelser, finde relevant viden og materiale, læse skilsmisse-relaterede nyheder og meget andet.

Der er selvfølgelig fuld diskretion, tavshedspligt m.v. !

Oversigten herunder viser som nævnt mange af de emner, som "Skilsmissefamilien" rådgiver omkring - så benyt dig endelig af muligheden. Det koster ikke noget og kan hjælpe dig og din sag.

Psykisk mestring

- Mindfulness

- At overvinde krise (hvor fokus ikke er terapeutisk, men værktøjer til at få overblik, ro osv.)

- Skilsmisse og stress

Sagens behandling

- Advokatvagt

- Aktindsigt

- Aktindsigt i ferien

- At finde den "rigtige" advokat

- Bestille tid hos Familieretshuset

- Bisidder- og partsrepræsentant

- Familieretshuset og videomøder

- Optagelse af møde

- Partshøring

- Tvangsfuldbyrdelse

Barnets rettigheder

- Barnets indflydelse og (med-)bestemmelse

- Barnets initiativ-ret

- Barnets tarv

- Bisidder til børn

- Børneenheden

- Lovgivningens fokus på barnet

Bopæl, samvær og andre emner

 

- Automatisk erstatningssamvær

- Barnets alder og skilsmisse

- Bodeling

- Bopæls- og samværsforælder

- Delt bopæl

- Familieretshusets samværsguide

- Ferie og pas

- Flytning (ind- og udenlands)

- Forældremyndighed

- Jul i skilsmisse-familien

- Konfirmations- og beklædningsbidrag

- Kontaktbevarende samvær

- Samvær

- Samvær i julen

- Skole

- Tjekliste ved skilsmisse

- Transport

- Tøj og andre effekter

- Varslingspligten

 

 

 

Økonomi

- Alle bidrag og tilskud

- Børnebidrag

- Børne- og ungeydelsen: de nye delings-regler

- Ekstra SU under ungdomsuddannelse

- Ekstra SU under videregående uddannelse

- Gæld og skilsmisse

- Har du brug for hjælp til julen?

- Tænk på pensionen - især kvinderne

- Uddannelsesbidrag

- Ægtefællebidrag

Konflikt

- Bortførelse

 

- Falske anmeldelser

- Flyvende aber

- Forældre-fremmedgørelse

- Fysisk vold

- Konfliktmægling

- Narcissisme / dyssocial personlighed m.v.

- Psykisk vold

- Stalking og digital stalking

- Voldsforebyggelse

bottom of page