top of page
Pensel strøg

Ordensregler på Facebook

Denne tekst skitserer ordensreglerne, der skal understøtte god dialog i SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-forum.

 

Du kommer til SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-forum ved at følge dette link.

SKILSMISSEFAMILIEN oplever en stigende tilslutning til Facebook-gruppen (herefter benævnt ”forummet”), og det har betydet flere opslag og debatter. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte et ordensreglement i forhold til at lave opslag, generel adfærd og lignende.

 

Ordensreglerne skal overordnet understøtte forummets entydige fokus på god dialog, fakta, viden og læring.

 

 

Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at administrators tilgang til ordensreglerne er mere lærende og regulerende end fejlfindende og udelukkende! Der gives ”lang snor” i almindelighed – og opstår der en situation, hvor ordensreglerne kommer i spil, tager administrator og den / de involverede parter en åben dialog med henblik på at finde en hensigtsmæssig løsning.

I første del fremgår ordensreglerne i punktform, og derefter beskrives de lidt mere indgående. Bemærk, at det i anden del fremgår, hvordan opslag bliver håndteret af administrator.

Ordensreglerne i punktform

Følgende krav gælder:

 • En positiv, imødekommende og respektfuld kommunikation i såvel tilgang som adfærd

 • Respekt for, at andre medlemmer kan have egne holdninger og synspunkter

 • Hvis man udtrykker uenighed og kritik, skal dette være konstruktivt

 • Forummet er ”privat” (jf. Facebook-indstillingerne), og informationer givet i forummet skal blive i forummet / må ikke bringes ud af forummet

 • Facebooks egne retningslinjer skal altid overholdes og respekteres

Følgende bør tilstræbes:

 • Holdninger bør ikke stå alene, men bør så vidt muligt underbygges – og så vidt muligt af viden og fakta. Derfor bør ideologiske ytringer / holdninger osv. også undgås

 • Dialogen bør ske helt åbent i selve forummet og ikke tages (helt eller delvist) i eksempelvis personlige beskeder

 • Barnets tarv bør, når det er relevant, eksplicit fremgå

 • Hold dig til emnet

Følgende er ikke tilladt:

 • Reklame (herunder også reklamelignende henvisninger og anprisninger) og spam af enhver art

 • Diskrimination, despekt, negative udbrud, trusler, udskamning, racisme, psykisk vold og lignende

 • Enhver form for kommunikation med seksuelt og lignende indhold

 • Fremme af egne aktiviteter (f.eks. hvis en person i et opslag fortæller om et behov for professionel hjælp, f.eks. fra advokat, terapeut eller tilsvarende, og en person fra disse sidstnævnte grupper tilbyder eller søger at tilbyde denne hjælp)

 • Henvisninger til eksterne aktører, sider m.v.

 • Blokering af administrator

 • ”Falske” profiler

Administrator forbeholder sig retten til at fastsætte og ændre ordensreglerne efter behov samt at vurdere en given handling og herunder fjerne opslag / kommentarer, udstede advarsler, foretage udelukkelse og lignende.

Generelt om opslag

Medlemmerne er grundlæggende meget velkomne til at lave opslag i forummet.

 

Det er dog vigtigt at præcisere, at forummet grundlæggende ikke er en ”bruger-gruppe”, men derimod en formidlings-side for SKILSMISSEFAMILIEN, som medlemmerne tager del i. Der er derfor ikke en helt åben adgang til at lave eksempelvis opslag i forummet, men derimod er der knyttet en række krav og (i større grad) forventninger til opslagene.

Disse omfatter blandt andet, at et opslag skal være af en vis kvalitet og således baseret på fakta og viden, en bredt undersøgende og afdækkende tilgang samt en generel belysning af alle relevante sammenhænge, f.eks. ikke kun argumenter for noget, men også gerne argumenter imod.

 

 

Det kan måske lyde både omfattende og krævende; dét er ikke intentionen. Et opslag kan sagtens være både kort, afgrænset og fokuseret – og alligevel være velegnet. Men det er intentionen at sikre forummet en tilpas mængde faktuelle informationer, så barren med hensyn til læring og viden er sat forholdsvis højt.

 

Håndteringen af opslag

Når et medlem har lavet et udkast til et opslag og sendt det ind til forummet, vurderes det først af administrator. Dette gøres grundlæggende for at dæmme op for de mest uhensigtsmæssige opslag, som er klart uden for forummets interesser og intentioner, er upassende / stødende og lignende.

De fleste opslag vil blive anerkendt og dermed lagt op i forummet med det samme. Det er typisk de korte og afgrænsede spørgsmål, som matcher forummets interesser og intentioner.

 

 

Vurderingen kan også føre til en tilgang om, at opslaget med fordel kan blive tilpasset; først og fremmest af hensyn til afsenderen, men også for de øvrige medlemmer. Her er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at afsenderen selv bestemmer, hvor mange og hvilke informationer, vedkommende vil give. Men der kan blive en dialog mellem afsender og administrator for at sikre vigtige afgrænsninger, tilføjelser og præciseringer, som bedst muligt giver de øvrige medlemmer et grundlag for deres tilbagemeldinger (i stedet for dialogen kan administrator dog vælge at efterspørge yderligere informationer i kommentar-feltet).

 

 

Ydermere kan nogle opslag lægge op til en større opmærksomhed end blot et opslag, for eksempel fordi opslaget handler om et særligt interessant emne, en personlig historie eller en mere dialog- og interviewbaseret form. Her kan administrator således tilbyde at lave en egentlig artikel om det pågældende emne eller den pågældende personlige historie med henblik på udgivelse hos SKILSMISSEFAMILIEN.

Og til sidst…

For langt de fleste medlemmer vil ordensreglerne næppe blive bemærket i praksis, fordi reglerne såvel som den menneskelige adfærd generelt er baseret på logik og fornuft.

Men det er godt at have et udgangspunkt, hvis det skulle blive relevant og uhensigtsmæssige situationer opstår. Målet er jo entydigt at sikre et forum baseret på god dialog, fakta, viden og læring – og dét er forhåbentlig sikret med et ordensreglement.

Har du spørgsmål eller lignende til ordensreglerne, er du meget velkommen til at skrive til skilsmissefamilien@gmail.com.

Familie

Du kommer til Facebook-gruppen ved at trykke her.

Drikkevarer Krus og en bærbar computer
bottom of page