Støtte og rådgivning

Som en del af det frivillige arbejde tilbyder "Skilsmissefamilien" (gratis) støtte og rådgivning.

Intentionen er at give den fornødne viden til forståelse af sin egen sag. Og det handler om at give redskaberne til psykisk mestring til at få mental ro på en måske udfordrende og anstrengende sag. Hvad dét vil sige i praksis afhænger af den konkrete sag.

 

 

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der med "støtte og rådgivning" menes grundlæggende hjælp. Hvis behovet for støtte og rådgivning når et forholdsvis stort omfang, henvises man til at søge professionel hjælp hos psykolog og / eller advokat.

Men "Skilsmissefamilien" sætter barren højt !

"Skilsmissefamilien" har fulgt skilsmisseområdet intenst siden 2015 og har forudsætningerne for og kompetencerne til at yde grundlæggende støtte og rådgivning i forhold til en lang række emner - eksempelvis samvær, transport, bisidder og partsrepræsentant, barnets indflydelse og medbestemmelse, erstatningsamvær, tilskud / ydelser, forældre-fremmedgørelse  og meget mere. Se flere emner på denne side.

Der er mulighed for at stille spørgsmål (eventuelt anonymt) i "Skilsmissefamilien"´s lukkede Facebook-gruppe. For mere komplekse sager kan man kontakte "Skilsmissefamilien" på mail-adressen skilsmissefamilien@gmail.com, hvorefter der er en dialog for at afklare behov og den videre vej fremad.