top of page

Støtte og rådgivning

Som en del af sin indsats tilbyder "Skilsmissefamilien" (gratis) støtte og rådgivning.

Intentionen er at give den fornødne viden til forståelse af sin egen sag. Og det handler om at give redskaberne til psykisk mestring i forbindelse med en måske udfordrende og anstrengende sag. Hvad dét vil sige i praksis afhænger af den konkrete sag.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der med "støtte og rådgivning" menes grundlæggende hjælp, og at især komplekse sager bør håndteres af professionel hjælp hos psykolog og / eller advokat.

"Skilsmissefamilien" har fulgt skilsmisseområdet tæt siden 2015 og har forudsætningerne for og kompetencerne til at yde støtte og rådgivning i forhold til en lang række emner - eksempelvis samvær, transport, bisidder og partsrepræsentant, barnets indflydelse og medbestemmelse, erstatningsamvær, tilskud / ydelser, forældre-fremmedgørelse  og meget mere. Se flere emner på denne side.

Det skal bemærkes, at "Skilsmissefamilien" desværre ikke har mulighed for at deltage som bisidder og / eller partsrepræsentant i eksempelvis Familieretshuset. Det handler simpelthen om økonomi, for "Skilsmissefamilien" har ingen indtægter (men flere udgifter). Står man foran et møde, kan man med fordel gå i dialog med "Skilsmissefamilien" om sagen og dermed blive klædt bedre på til mødet.

Der er mulighed for at stille spørgsmål (eventuelt anonymt) i "Skilsmissefamilien"´s lukkede Facebook-gruppe. For mere komplekse sager kan man kontakte "Skilsmissefamilien" på mail-adressen skilsmissefamilien@gmail.com, hvorefter der er en dialog for at afklare behov og den videre vej fremad.

bottom of page