• skilsmissefamilien

Uddannelsesbidrag

Forældrenes pligt til at forsørge barnet stopper, når den unge fylder 18 år. Men perioden kan forlænges, hvis den unge f.eks. er under uddannelse.Både bopælsforælderen og samværsforælderen har en forpligtelse til at forsørge sit barn. Her er der særligt fokus på samværsforælderen, der ikke (som bopælsforælderen) automatisk betragtes som løftende denne forpligtelse.


Samværsforældre kan enten forsørge barnet direkte gennem afholdelsen af specifikke udgifter eller ved at betale børnebidrag. Dette gøres så i perioden fra samlivets afslutning og til, at barnet fylder 18 år – og således ikke længere er et barn, men en voksen.


Her stopper pligten til at forsørge barnet / den unge, men kun i sit udgangspunkt – for faktisk kan pligten til at forsørge den unge blive forlænget, hvis den unge f.eks. er under uddannelse.


Dette kaldes ”uddannelsesbidrag”, og det er denne, vi ser nærmere på i denne artikel.


Det skal indledningsvis bemærkes, at uddannelsesbidraget betales af samværsforælderen til bopælsforælderen og dermed ikke til den unge - men at den unge skal betale skat af bidraget.Opfyldelse af forsørgelsespligt med børneopsparing


Det er en forudsætning for fastsættelsen af uddannelsesbidrag, at samværsforælderen ikke opfylder sin pligt til at forsørge den unge - og dermed, at bopælsforælderen stadig har forsørgelsesudgifter til den unge.


Dét kan vedkommende for eksempel gøre ved at have indbetalt til en børneopsparing. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at indbetalinger til opsparingen foretaget under samlivet betragtes som fælles indbetalinger (og at dette således ikke sidestilles med den nævnte børneopsparing).


Det er desuden et krav, at denne børneopsparing bliver udbetalt til den unge, og at den helt eller delvist dækker dén periode, hvor uddannelsesbidraget kan fastsættes. For eksempel ved, at et passende stort beløb udbetales ved barnets 18-års fødselsdag.Fastsættelse af uddannelsesbidrag: ansøgning


Hvis samværsforælderen ikke opfylder sin pligt til at forsørge den unge, kan der som nævnt fastsættes uddannelsesbidrag.


Her tages der afsæt i ”den bidragsudløsende begivenhed”. Dette kan være

  • Uddannelsens start

  • Barnets 18-års fødselsdag, hvis uddannelsen er påbegyndt forinden

  • Ophør af forsørgelse, herunder udløb af børneopsparing


Samtidig er tidspunktet for indsendelse af ansøgningen vigtig:


Ansøger man senest 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter Familieretshuset uddannelsesbidraget fra datoen for denne – og ansøger man senere end 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter Familieretshuset bidraget fra dén dato, hvor de fik ansøgningen.

Her understreger Familieretshuset, at det er vigtigt at være forholdsvis tidligt ude. På deres hjemmeside skriver de således:


”Det er en fordel at indsende ansøgningen så tæt på barnets 18-års fødselsdag eller uddannelsens start som muligt, f.eks. en uge før barnet fylder 18 år eller starter på en uddannelse, fordi vi skal bruge informationer om barnets indtægt, herunder SU, samt dokumentation for barnets studieaktivitet, før vi kan behandle ansøgningen”.


Desuden er det vigtigt at bemærke:


Hvis Familieretshuset (eller Statsforvaltningen) tidligere har behandlet en sag om børnebidrag eller uddannelsesbidrag, og man søger om ændring af dette bidrag, skal man i de fleste tilfælde betale et gebyr på 2.800 kr.Fastsættelse af uddannelsesbidrag: kriterier


Familieretshuset skriver, at de kan fastsætte uddannelsesbidrag, ”hvis barnets egen indkomst ikke er særlig høj, og hvis betaler har en rimelig høj indkomst”.


I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at den unges egen indkomst (herunder SU) regnes med som vedkommendes indtægt – og at der ikke fastsættes uddannelsesbidrag, hvis indtægten ”væsentligt overstiger ca. kr. 6.000” om måneden.


Du kan læse mere om den unges indkomst ved fastsættelse af uddannelsesbidrag på denne side hos Familieretshuset.Uddannelsesbidragets størrelse


Normalt vil uddannelsesbidraget blive fastsat til normalbidragets (børnebidragets) grundbeløb, som i 2021 er kr. 1.278 pr. måned.


Men har samværsforælderen en høj indtægt, kan Familieretshuset fastsætte et højere uddannelsesbidrag. Det er et forholdsvis komplekst regnestykke, som Familieretshuset beskriver udførligt på denne side under ”Beregning af indkomsten for dén, som skal betale”. Der kan dog højst fastsættes et uddannelsesbidrag, der beløber sig til normalbidragets grundbeløb plus 100 %.


Bemærk i øvrigt, at uddannelsesbidraget ikke kan trækkes fra i skat og svarer derfor til et væsentligt større beløb end dét børnebidrag, man normalvis betaler (læs mere på denne side) – og at den unge skal betale skat af bidraget.Ophør af uddannelsesbidraget


Hvis den unge følger uddannelsen, vil uddannelsesbidraget automatisk ophøre, når den under fylder 24 år.

Hvis den unge afslutter eller afbryder uddannelsen, vil uddannelsesbidraget også automatisk ophøre.Læs mere


Du kan læse mere om uddannelsesbidraget på Familieretshusets hjemmeside.


215 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport