top of page

Uddannelsesbidrag

Opdateret: 14. maj

Denne tekst handler om uddannelsesbidraget, som lader samværsforælderen løfte forsørgelsen af sit barn under dets uddannelse efter, det er fyldt 18 år.


Både bopælsforælderen og samværsforælderen har en forpligtelse til at forsørge deres barn. Her har vi fokus på samværsforælderen, der ikke (som bopælsforælderen) automatisk betragtes som løftende denne forpligtelse.


Samværsforælderen kan enten forsørge barnet direkte gennem afholdelsen af specifikke udgifter eller ved at betale børnebidrag. Dette gøres så i perioden fra samlivets afslutning og til, at barnet fylder 18 år. Men forsørgelsen af barnet kan forlænges udover de 18 år gennem uddannelsesbidraget, hvis den unge er under uddannelse.


Det skal indledningsvis bemærkes, at det er en forudsætning for fastsættelsen af uddannelsesbidrag, at samværsforælderen ikke opfylder sin pligt til at forsørge den unge – og dermed, at bopælsforælderen stadig har forsørgelsesudgifter til den unge.


Desuden betales uddannelsesbidraget af samværsforælderen til bopælsforælderen og dermed ikke til den unge, men det er den unge, der skal betale skat af bidraget.​Kriterier


Familieretshuset kan fastsætte uddannelsesbidrag, hvis barnets egen indkomst ikke er særlig høj, og hvis betaler har en rimelig høj indkomst.


I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at den unges egen indkomst (herunder SU) regnes med som vedkommendes indtægt – og at der ikke fastsættes uddannelsesbidrag, hvis indtægten væsentligt overstiger ca. kr. 7.000 (2024) om måneden.Ansøgning


Hvis samværsforælderen ikke opfylder sin pligt til at forsørge den unge, kan der som nævnt fastsættes uddannelsesbidrag.


Her tages der afsæt i ”den bidragsudløsende begivenhed”. Dette kan være

  • Uddannelsens start

  • Barnets 18-års fødselsdag, hvis uddannelsen er påbegyndt forinden

  • Ophør af forsørgelse, herunder udløb af børneopsparing


Samtidig er tidspunktet for indsendelse af ansøgningen vigtig:


Ansøger man senest 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter Familieretshuset uddannelsesbidraget fra datoen for denne – og ansøger man senere end 2 måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsætter Familieretshuset bidraget fra dén dato, hvor de fik ansøgningen.


Desuden er det vigtigt at bemærke, at har Familieretshuset (eller Statsforvaltningen) tidligere behandlet en sag om børnebidrag eller uddannelsesbidrag, og man søger om ændring af dette bidrag, skal man i de fleste tilfælde betale et gebyr på 2.800 kr.Uddannelsesbidragets størrelse


Normalt vil uddannelsesbidraget blive fastsat til normalbidragets (børnebidragets) grundbeløb, som i 2024 er kr. 1.370 pr. måned.


Men har samværsforælderen en høj indtægt, kan Familieretshuset fastsætte et højere uddannelsesbidrag. Det er et forholdsvis komplekst regnestykke. Der kan højst fastsættes et uddannelsesbidrag, der beløber sig til normalbidragets grundbeløb plus 100 %.


Bemærk i øvrigt, at samværsforælderen ikke kan trække uddannelsesbidraget fra i skat, der dermed gør udddannelsesbidraget højere end børnebidraget.Ophør af uddannelsesbidraget


Hvis den unge følger uddannelsen, vil uddannelsesbidraget automatisk ophøre, når den under fylder 24 år.


Hvis den unge afslutter eller afbryder uddannelsen, vil uddannelsesbidraget også automatisk ophøre.Få mere viden om ”uddannelsesbidraget”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Som det fremgår, er der mange kriterier i spil knyttet til bidraget. Og derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

1.918 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page