top of page

Konfirmations- og beklædningsbidrag

Denne tekst handler om konfirmations- og beklædningsbidraget, som er en måde, hvormed en forælder kan bidrage økonomisk til konfirmandens dag.


Konfirmationen markerer en vigtig tid i de fleste børns / unges liv, hvor de bekræfter deres tro og fejres på selve dagen.


Denne store begivenhed kan være en større opgave at løfte for forældrene, og det gælder også efter en skilsmisse. Mange forældre kan godt samarbejde om såvel forberedelser som fest og løser opgaven, som de nu kan blive enige om det. Men det kan være hensigtsmæssigt at kende til konfirmations- og beklædnings-bidragene - og særligt, hvis samarbejdet ikke fungerer.

Denne tekst præciserer, hvad de to bidrag grundlæggende handler om, omfatter, indebærer osv.Løfte forsørgelses-pligten ved fælles forældremyndighed


Når forældrene har fælles forældremyndighed over barnet, kan forældrene selv vælge, hvordan de vil opfylde deres forsørgelses-pligt i anledning af konfirmationen. Dermed kan en samværsforælder opfylde sin forsørgelses-pligt ved f.eks. at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen (og i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til konfirmationen) eller ved at tage barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen - og dermed vil der som udgangspunkt ikke blive fastsat konfirmations-bidrag.

Det skal bemærkes, at en forælder ikke løfter sin forsørgelses-pligt ved at give barnet en gave.

Opfylder den anden forælder ikke sin forsørgelseses-pligt i forbindelse med konfirmationen, kan man ansøge Familieretshuset om at fastsætte konfirmations-bidrag.Hvor stort er konfirmations-bidraget?


Konfirmations-bidraget er et engangsbeløb på 3 gange normalbidragets grundbeløb svarende til (i 2024) kr. 4.110. Det er dog muligt at betale mere end dette.

Det skal bemærkes, at en ansøgning om fastsættelse af konfirmations-bidrag tidligst kan indgives til Familieretshuset 3 måneder før barnets konfirmation og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation.

Indsendes ansøgningen senere, mister man retten til at få fastsat konfirmationsbidrag!


Det skal også bemærkes, at konfirmationsbidraget bliver fastsat, selvom betalerens økonomiske forhold er dårlige.

Konfirmationsbidraget skal betales direkte til modtageren. Hvis bidraget ikke betales senest på betalingsdagen, kan modtageren anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud.


Fradrag


Selv i skilsmissefamilier, der fungerer og samarbejder fint, kan det være hensigtsmæssigt for samværsforælderen at betale konfirmationsbidrag. Det er nemlig fradragsberettiget, og dermed får bidragsbetaleren en del af beløbet tilbage igen.


Man skal blot være i stand til at dokumentere, at bidraget er gået til udgifter i forbindelse med konfirmationen.Hvis der ikke er fælles forældremyndighed


Hvis der ikke er fælles forældremyndighed over barnet, fastsættes der konfirmations-bidrag, medmindre bidragsbetaleren godtgør, at han eller hun efter aftale med forælderen med den fulde forældremyndighed har opfyldt sin forsørgelsespligt i anledning af konfirmationen på anden vis. Der vil desuden blive taget hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med forælderen med den fulde forældremyndighed har afholdt i forbindelse med konfirmationen.

Børneopsparing


Hvis bidragsbetaleren har indbetalt til en børneopsparing med henblik på barnets konfirmation, kan det sidestilles med, at bidragsbetaleren opfylder sin forsørgelsespligt - og dermed afslås konfirmations-bidraget som udgangspunkt. Det er dog forudsat, at disse indbetalinger overstiger dét konfirmations-bidrag, som bidragsbetaleren kunne være pålagt, og at børneopsparingen er til rådighed for barnet eller bidragsmodtageren sådan, at opsparingen kan anvendes til konfirmationen.

​​

Det skal bemærkes, at det ved fastsættelsen af konfirmations-bidraget ikke har nogen betydning, om bidragsbetalerens økonomiske forhold er dårlige.

Beklædnings-bidrag


Hvis barnet ikke skal konfirmeres ("nonfirmation"), kan der i stedet for konfirmationsbidrag fastsættes et bidrag i anledning af, at barnet når konfirmations-alderen. Dette betegnes et "beklædnings-bidrag" og svarer ligesom konfirmations-bidraget til 3 gange normalbidragets grundbeløb (i 2024 kr. 4.110).

Beskrivelserne ovenfor om fastsættelse af konfirmations-bidrag, herunder om afslag på at fastsætte konfirmations-bidrag, gælder også ved ansøgning om fastsættelse af beklædnings-bidrag.

Et beklædnings-bidrag kan fastsættes i perioden fra barnets fyldte 13. til 15. år.


Vær opmærksom på...


Det er vigtigt at understrege, at et konfirmations-bidrag og et beklædnings-bidrag er knyttet til, om bidrags-betaleren løfter sin forsørgelsespligt - og at der således ikke er andre tilknyttede sammenhænge i spil. En forælder, der betaler et bidrag, vil således eksempelvis ikke have en ret til at være med til konfirmations-festen; dette bestemmer forælderen, der har barnet på dagen for konfirmationen og holder festen for barnet. Og en forælder, der ikke vil komme (eller ikke er inviteret) til konfirmations-festen, kan ikke på dén baggrund undlade at løfte sin forsørgelses-pligt i forbindelse med konfirmationen.

​Omvendt bør konfirmationen grundlæggende betragtes som barnets fest, og at det for mange børn vil være hensigtsmæssigt at have begge forældre hos sig i kirken, til festen og lignende. Det giver givetvis visse udfordringer, hvis forældrene normalvis ikke kan samarbejde eller måske ligefrem ikke enes – men derfor bør hensynet til barnets interesser være udgangspunktet.


Få mere viden om ”konfirmations- og beklædningsbidraget”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Der er dog mange overvejelser om den unges konfirmation, der ikke kun omfatter økonomi, men andre sammenhænge og overvejelser.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

82 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page