top of page

Tøj og andre effekter

I denne artikel ser vi nærmere på aftaler og regler om barnets tøj og andre effekter.


Som i andre sammenhænge er det vigtigt at understrege, at forældrene indbyrdes kan aftale, hvordan de gør med barnets tøj og øvrige ejendele og effekter.


Når det gælder tøj, kan børns behov være meget forskelligartede: nogle børn har det eksempelvis fint med en samlet garderobe, der er hos den ene forælder, og barnet så har noget af det med på samvær hos den anden forælder. Andre børn bryder sig ikke om at ”leve i en kuffert” og har det derfor bedst med en garderobe hos hver forælder.


Selv om det som udgangspunkt er bedst, at forældrene laver de fornødne aftaler, så kan det være hensigtsmæssigt også at involvere barnet. Det er jo ofte barnet selv, der skal transportere den forholdsvis megen bagage, ligesom det selvfølgelig er barnet selv, der skal have tøjet på.


Det kan dog også være hensigtsmæssigt at kende reglerne for tøj og andre ejendele, så eventuelle uenigheder kan håndteres på bedste vis.Generelt


Begge forældre er grundlæggende forpligtet til at forsørge, opdrage og uddanne barnet, under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste.


Dét medfører, at såvel bopælsforælderen som samværsforælderen skal sørge for og tage sig af barnet, når barnet er hos vedkommende. Det vil sige sørge for mad, et sted at opholde sig og sove, sikre eksempelvis tøj og transport og lignende.Tøj


Betaler samværsforælderen ikke børnebidrag, skal vedkommende normalt selv sørge for tøj og som udgangspunkt alt andet, der skal bruges direkte hos vedkommende.


Når samværsforælderen betaler børnebidrag, er bopælsforælderen normalt forpligtet til at sikre en passende mængde tøj og fodtøj til brug under samværet. Det skal være tilpasset årstiden og skal være almindeligt pænt tøj samt regntøj, støvler og lignende, men omfatter ikke sports- eller festtøj eller lignende.


​Det betyder ikke nødvendigvis ét sæt tøj pr. dag, men omvendt er der ikke krav om, at samværsforælderen skal vaske tøjet undervejs. Her kan dialog være særligt hensigtsmæssig.


Andre effekter / sammenhænge


Dette er ikke en udtømmende liste, men det er vigtigt at vide, at bopælsforælderen skal medsende receptpligtig medicin, at samværsforælderen skal sørge for barnets behov for bleer og mad under samvær og at barnets ejendele normalvis følger barnet ved bodeling.


Det er normalt hensigtsmæssigt i den konkrete situation at vurdere, hvordan man hjælper barnet med eksempelvis cykel og andre effekter.


Pas


Barnets pas er barnets ejendom. Derfor skal barnets pas udleveres, såfremt barnet skal bruge passet hos den anden forælder.


Passet skal i princippet følge barnet. Men da der er tale om et officielt dokument, man skal passe på, er det måske ikke hensigtsmæssigt at give det med barnet ved hvert skifte mellem forældrene. Der er ingen regler om, hvorvidt passet skal opbevares hos bopælsforælderen eller samværsforælderen ved delt forældremyndighed.


Bemærk, at du i artiklen ”Ferie og pas” kan læse mere om barnets pas.


Få mere viden om ”Tøj og andre effekter”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Men det er selvsagt ikke praktisk muligt at beskrive alle sammenhænge. Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

634 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page