top of page

Ferie og pas

Opdateret: 14. maj

I denne artikel kan du læse om de formelle regler knyttet til ferier generelt, barnets ferie med henholdsvis bopæls- og samværsforælder samt barnets pas.


Det skal indledningsvis understreges, at forældrene kan indgå aftaler om f.eks. ferie, som de nu kan blive enige om det. Kan de ikke dét, kan nedenstående lovgivning og regler være medvirkende til afklaringen af, hvad forældrene (alene eller gennem samarbejde) kan gøre for at manøvrere gennem uenigheden.Hvad er "ferie"?


Der skelnes grundlæggende mellem det løbende samvær i hverdagen og så samvær i ferieperioderne.


"Ferie" betegnes "almindelige ferie- og helligdags-perioder" i overensstemmelse med skoleferieåret (uanset om barnet er skolebarn eller ej). Det vil sige efterårsferie, jule- og nytårsferie, vinterferie, påskeferie og skole-sommerferien. Her følges kalenderen for barnets skole, evt. kommune, og ved ferie forstås således de perioder, hvor barnets skole er lukket på grund af ferie.


Enkelte helligdage vil typisk være at betragte som almindelige dage, medmindre andet fremgår af resolutionen / aftalen.


Bemærk i denne sammenhæng, at samvær i ferien (udover f.eks. jul og nytår) kan omfatte andre religiøse eller kulturelle højtider som det kinesiske nytår, eid og lignende.


Afklaring af ferie overordnet


Det bør afklares, hvor meget af den enkelte ferie, barnet har med henholdsvis bopælsforælderen og samværsforælderen, samt hvornår den starter / slutter og lignende. Her er et par konkrete eksempler knyttet til sommerferien til inspiration:

  • De 6-7 uger fordeles med et vist antal uger til samværsforælderen, f.eks. 2 uger (dette bør ses i forhold til det løbende samvær)

  • Angivelse af hvem af forældrene, der i lige / ulige år vælger placering først (f.eks. far i lige år), herunder med eventuel deadline

  • Angivelse af, om man kører kalender-uger eller fra f.eks. lørdag til lørdag (sidstnævnte kan være hensigtsmæssigt, hvis skolen starter en mandag: hvis skiftet derfor lægges på lørdage, skal barnet ikke skifte umiddelbart op til skolestart)Samværsforælderens ferie med barnet


Samværsforælderen har ret til ferie i dét omfang, det kan aftales mellem forældrene eller fremgår af en resolution (afgørelse) fra Familieretshuset, evt. Familieretten. Det betyder også, at er der ikke en aftale mellem forældrene eller en resolution, så har samværsforælderen ikke juridisk ret til ferie-samvær.


Bopælsforælderens ferie med barnet


Bopælsforælderen har ret til at holde ferie inden for "almindelige ferie- og helligdags-perioder", hvor der ikke i forvejen er aftale med samværsforælderen eller resolution om feriesamvær.

Hvis bopælsforælderen ønsker at placere ferie uden for disse perioder, må ferien som udgangspunkt ikke placeres, så det går ud over barnets samvær med samværsforælderen. Her skal forældrene først forsøge at blive enige.


Lykkes dét ikke, kan bopælsforælderen søge Familieretshuset om, at samværet, der falder sammen med ferien, bortfalder. Ønsket om ferie skal i denne sammenhæng være "særligt velbegrundet", hvilket vil sige, at der opstår "en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke har indflydelse på". Det kunne eksempelvis være, hvis bedsteforældrene holder guldbryllup og har inviteret familien på ferie - men vær opmærksom på, at der skal foretages en vurdering af anmodningen.


Samvær i udlandet


Hvis forældrene begge har del i forældremyndigheden, kan forældrene hver især tage barnet med på ferie. Man behøver således hverken at få samtykke af den anden forælder eller en afgørelse fra Familieretshuset.


​Er der en tvist om forældremyndigheden, skal der være samtykke fra den anden forælder om, at man må tage på ferie i udlandet. Er der ikke dét, kan man anmode Familieretshuset om at tage barnet med på ferie i udlandet i en kort periode.

Har bopælsforælderen forældremyndigheden alene, har samværsforælderen med en resolution fra Familieretshuset kun ret til samvær i Danmark og de nordiske lande. Samværsforælderen kan anmode Familieretshuset om at tage barnet med til det øvrige udland, og Familieretshuset nævner, at de i mange tilfælde vil bestemme, at barnet må komme med på ferie i udlandet.

Bemærk, at Udenrigsministeriet på deres hjemmeside skriver om at have børn med på rejser til udlandet; herunder at flere lande stiller krav om samtykkeerklæring fra dén forælder, barnet IKKE rejser med. Det er derfor vigtigt at undersøge de specifikke lande forud for rejsen.Barnets pas


At få et pas til barnet er én af de ting, der skal være enighed omkring ved delt forældremyndighed. Begge forældre skal således skrive under på ansøgningen om pas. Vil den ene forælder ikke dét, vil Borgerservice, hvor man ansøger om passet, sende ansøgningen videre til politiet. De vil ofte udstede et pas uden begge underskrifter.


​Har bopælsforælderen myndigheden alene, skal bopælsforælderen alene skrive under.


​Barnets pas skal (ligesom sygesikringsbeviset) i princippet følge barnet. Men da det er et officielt dokument, vælger mange, at det kun gives med barnet, når det konkret har brug for det. De fleste forældre efterspørger blot passet, hvis de skal bruge det.


Hvis passet ikke bliver udleveret til en forælder, kan vedkommende anmode Fogedretten om hjælp til at få passet udleveret. For samværsforælderen er det en forudsætning, at denne har ret til at tage barnet ud af landet.


Få mere viden om ”Ferie og pas”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Der er dog erfaring for, at netop ferien og barnets pas er genstand for uenigheder og konflikt – og at mange familier har svært ved at løse dem samtidig med, at man mere eller mindre står på vej på ferie.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.

Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

1.322 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page