top of page

At finde den "rigtige" advokat

For mange vil en skilsmisse være første gang, man har brug for en advokat – og derfor har ”Skilsmissefamilien” lavet denne artikel som hjælp til at finde den ”rigtige” advokat.​Mange skilsmisser afklares mellem parterne, hvor de i fællesskab træffer de beslutninger, der gør dem i stand til at afslutte ægteskabet.


Andre skilsmisser vil have en større eller mindre grad af uenighed, tvister eller konflikt. I disse sager kan det ofte være hensigtsmæssigt med hjælp fra en fagperson som eksempelvis en advokat. Vedkommende bliver så en partsrepræsentant, der grundlæggende arbejder for at sikre partens (og eventuelle børns) interesser.


Men hvordan finder man den ”rigtige” advokat? Dét ser denne artikel nærmere på.Andres erfaringer


”Skilsmissefamilien” får ofte spørgsmålet, om spørgeren kan få nogle anbefalinger af advokater – typisk fordi vedkommende har brug for juridisk bistand i enten Familieretshuset eller Familieretten.


Spørgsmålet er selvfølgelig logisk, fordi de fleste ikke i forvejen kender til advokater og heller ikke ved, hvordan advokaternes ekspertise osv. skal vurderes. Derfor vil andres erfaringer være en hjælp til at fokusere søgningen efter den ”rigtige” advokat.


Det er imidlertid et spørgsmål, hvor svarene vil basere sig på den enkelte persons umiddelbare oplevelser og erfaringer. De fleste vil have kendskab til blot én eller meget få advokater, og sagens udfald vil også have betydning for vurderingen. Det bliver med andre ord tvivlsomt, om spørgeren kan lægge vægt på sådanne anbefalinger.


Derimod vil ”Skilsmissefamilien” med denne artikel præcisere nogle af de pejlemærker, man kan tage med sig ind i afdækningen af potentielle advokater – og på denne baggrund forhåbentlig lette søgningen efter den ”rigtige” advokat. Det skal dog understreges, at man selvfølgelig skal gøre dét, der føles bedst i éns egen sag; nogle af punkterne kan derfor udelades, og rækkefølgen kan også være en anden.Væsentlige faktorer


Inden man går i gang med afdækningen af potentielle emner, bør man overveje med sig selv hvilke faktorer, man tillægger betydning.


Det kan være faktorer som disse:


Prisen kan for mange være en udfordring. Advokater kan nemlig koste forholdsvis meget med et niveau mellem kr. 1.000 og kr. 2.500 – og dét er altså i timen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få ikke kun selve prisen, men også forventningerne til tidsforbrug og så videre. Nogle advokater kører med ”pakke-løsninger”, især hvis sagen er forholdsvis sædvanlig; dermed kan man få en præcis og tydelig pris.


Den geografiske afstand kan medvirke til at øge udgifterne, fordi advokaten skal transportere sig til eksempelvis retten.


Nogle advokater har specialiseret sig i bestemte sammenhænge, f.eks. sager om bopæl, samvær og / eller bodeling. Man bør derfor sikre, at advokaten fagligt matcher éns sag.


Nogle sager udvikler sig, så de ikke kun tages i Familieretshuset eller Familieretten, men også videre instanser. Dette er ikke relevant i alle sager, men kan indgå som en faktor, om advokaten kan dette.


Spørgsmålet om kemi er ofte en afgørende og forholdsvis personlig faktor. Man vil hurtigt få en oplevelse af advokaten som person, hvorvidt kommunikationen fungerer hensigtsmæssigt, at advokaten kan forklare sig præcist og forståeligt, at man føler sig anerkendt og lyttet til osv. Det er derfor en god ide at kontakte potentielle emner direkte og få en fornemmelse af vedkommende.


Man kan eventuelt gå på Trustpilot eller lignende sider, hvor man kan se brugernes / klienternes meninger om den enkelte advokat. Det er dog ikke en metode, man bør tillægge afgørende betydning.


Og så kan der være artikler eller lignende i lokale medier om den enkelte advokat, hvor de omtaler deres tilgange, metoder og lignende, og hvor man kan få et indtryk af vedkommende.Fra basis-liste til udvælgelse


Når man har et overblik over de faktorer, man tillægger betydning, kan man lave en ”basis-liste” over de advokater, der er i det pågældende område. Her kan man selv kaste sig ud i Google-søgninger og skrive alle ned, der dukker op.


Man kan også bruge hjemmesiden ”Danske Familieadvokater”. Det er en landsdækkende forening af specialiserede advokater, der rådgiver og bistår private med løsning af juridiske spørgsmål og konflikter. På deres hjemmeside har de blandt andet en søgefunktion baseret på advokatens speciale og postnr.


Når basis-listen er nogenlunde på plads, kan man så vende tilbage til de faktorer, man tillægger betydning, og gå listen igennem. Nogle advokater vil ikke matche éns behov og vil derfor ikke umiddelbart have interesse, mens andre ser mere lovende ud.


De mest interessante emner kan man derefter kontakte direkte (telefonisk) med henblik på at en fornemmelse af advokaten som person. Nogle advokater vil dog ikke have plads i kalenderen til at tage éns sag, så forhåbentlig har man flere egnede emner på listen.


Der vil ofte være mulighed for at give et hurtigt rids af sagen og få advokatens umiddelbare vurdering af den videre proces. Og her må man så vurdere, om man har behov for at fortsætte søgningen efter den ”rigtige” advokat – eller om vedkommende faktisk er dén, man vælger til at føre sagen.


Det hele kan virke som en både omfangsrig og omstændelig proces. Men det er ofte sager med meget på spil og potentielt store konsekvenser, og derfor bør man netop bestræbe sig på at finde den ”rigtige” advokat.

175 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page