top of page

Familieretshusets resultatplan 2024

Familieretshuset har netop udsendt sin resultatplan 2024.​Hvert år udsender Familieretshuset en resultatplan, der indeholder resultaterne fra foregående år samt de fremadrettede målsætninger.


Den indgås mellem Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement og Familieretshuset.


Resultatplanen giver både viden om driften og dermed også mulighed for at justere indsatsen, så målsætningerne nås – eksempelvis i forhold til sagsbehandlings- og ventetider samt borgertilfredshed.

 


Værdigrundlag


Resultatplanen præciserer først Familieretshusets værdigrundlag:


 • Familieretshuset hjælper med at skabe ro, retning og tryghed i overgange og ændrede livssituationer

 • Med dialog og faglighed finder vi løsninger for den enkelte familie

 • Vi sætter den faglige barre højt og er med til at udvikle viden og værktøjer

 • Vi møder familierne med åbenhed og ordentlighed, og vi arbejder for at give en oplevelse af mening og sammenhæng

 • Vores ambition er, at Familieretshuset møder alle familier kompetent og respektfuldt

 


Strategiske pejlemærker


Desuden er der en række pejlemærker, som ”handler om den strategiske udvikling af Familieretshuset som samlet organisation”:


 • Borgeren i fokus: vi skaber sammenhængende borgeroplevelser med udgangspunkt i borgerens behov og forventninger

 • Medarbejdere og udvikling: Familieretshuset er et sted, hvor medarbejdere trives og udvikles – understøttet af nærværende ledelse

 • Struktur og overblik: vi har overblik over data og processer, således at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag

 • Retning og forventning: vi kender alle den fælles retning og vores individuelle succes-kriterier

 • I trit med omverdenen: vi efterlever vores omgivelsers forventning til vedvarende at være lovformelige, effektive og levere til rette serviceniveau

 


Resultatplan 2024


Nedenstående data er udvalgt fra "Familieretshusets retultatplan 2024":


Emne

Resultat 2022

Resultat 2023

Mål for 2024

Vedr. internationale ægteskaber: Prøvelsesenheden skal inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen

93

94

90

Vedr. børn og forældreansvar: Familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse

99

98

90

Vedr. mødeindkaldelse: I § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne

80

74

85

Vedr. udpegning af kontaktperson: I sager omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden senest 7 hverdage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet

96

93,5

85

Vedr. fremsendelse af handlingsplan: I § 7-sager skal der senest 7 hverdage eftervisitering være fremsendt en handlingsplan til forældrene

91

90,3

85

Vedr. kontakt til kommunerne: I § 7-sager skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 5 hverdage efter visitationen af sagen kontakte kommunen for at afdække, om der skal indledes et samarbejde efter §§ 29-31

Indgik ikke

97

85

Vedr. sager til familieretten: Efter modtagelsen af en anmodning om at indbringe en af-gørelse for familieretten skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage genoptage behandlingen af sagen eller indbringe afgørelsen for familieretten

Indgik ikke

85,5

85

Vedr. oversendelse af § 6-sager til familie-retten: Ønsket om at forbedre forældrenes samarbejde gennem rådgivning, mægling og tilbud om samarbejdskurser bør afspejles i antallet af familiemæglingssager (§ 6-sager), som forliges i Familieretshuset og dermed hvor mange sager, som oversendes til familieretten

11

10,9

20Andre udvalgte mål fra Familieretshusets resultatplan 2024:

 

 • Møder: Familieretshuset skal for møder holde sig under eller på servicemålet på 40 dage fra ansøgning til mødedato som gennemsnit i andet halvår i 2024

 • Forbedring af borgernes ventetid i telefonerne: Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation er ved udgangen af 2024 på maksimalt 8 minutter som gennemsnit over året (opgøres ekskl. de borgere, der gør brug af call-back-funktionen). Det skal her bemærkes, at ventetiden i 2022 var på 7 minutter og 37 sekunder og i 2023 på 6 minutter og 11 sekunder.

 • Telefonisk kommunikation: i 2024 er i gennemsnit 80 pct. af dem, der ringer – og efterfølgende svarer på målingen i Borgerinformation – enten tilfredse eller meget tilfredse med oplevelsen

 • Mål om sygefravær: i 2024 skal Familieretshuset nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 4 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for den tilsvarende periode i året før (som var 14,2)

 


Læs mere

 

Du finder Familieretshusets resultatplan ved at følge dette link, hvor du også finder tilhørende resultatplaner for alle år i perioden 2019-2024.99 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page