top of page

Pas på aftaler om børnebidrag

Man kan indgå aftale med den anden forælder, men det er ikke sikkert, man kan komme ud af den igen.


Bemærk: artiklen er skrevet den 8. december 2019 og opdateret den 19. februar 2024.Når et par går fra hinanden, er der flere ting, man skal lave aftaler om - enten parterne imellem eller via Familieretshuset: afklaringer om hvor barnet skal bo og således hvem af forældrene, der bliver bopæls- og samværsforælder, samt spørgsmålet om institution / skole, samvær, børnebidrag samt eventuelt ægtefællebidrag.


Det kan meget vel være en opslidende tid på grund af bruddet, og det kan være svært at overskue de enkelte afklaringer og ikke mindst konsekvenserne på længere sigt.


Men det er særdeles vigtigt, at du er klar over konsekvenserne, inden du indgår bindende aftaler - ellers kan det komme til at koste dig dyrt.


Aftaler om børnebidrag.


I denne tekst ser vi nærmere på børnebidraget, som Familieretshuset opfordrer forældre til selv at indgå aftaler om. Det fremgår af "Vejledningen om aftaler om børnebidrag", hvoraf det fremgår, at "Børnebidragsaftaler kan være en fordel, fordi forældrene kan skræddersy en aftale om børnebidrag til lige præcis deres situation".

De betoner dog, at man skal være opmærksom på, at der gælder meget forskellige regler alt efter, hvordan aftalen er indgået. Er et bidrag fastsat af Familieretshuset (eller det tidligere Statsforvaltningen), kan det til enhver tid ændres efter ansøgning. Dette sker dog normalt kun fremadrettet og hvis der efter de almindelige retningslinier er grundlag for det.


Men har forældrene selv indgået en aftale, gælder der helt andre regler, der ofte kommer bag på dem.

I vejledningen står der, at "Mange forældre indgår børnebidragsaftaler i den tro, at bidraget uden videre kan nedsættes i takt med, at deres økonomiske forhold ændres, herunder at de indgår nye parforhold, får flere børn el. lign. Praksis viser dog, at der skal ganske meget til for at tilsidesætte en aftale om et højere børnebidrag efter § 17, hvis ikke andet er aftalt, og det er derfor meget vigtigt, at aftalen udformes, så den passer til forældrenes forudsætninger og behov".

En samværsforælder kan således indgå en aftale, som passer i situationen, men som vedkommende efterfølgende ikke kan komme ud af igen. Det er derfor særdeles vigtigt at sikre sig, at aftalen kan ændres eller bortfalde på et senere tidspunkt.


Hvad bør aftalen indeholde?


Vejledningen giver flere konkrete og vigtige pointer / råd:

  • Aftalen bør være skriftlig.

  • Aftalen bør være konkret og specifik.

  • Aftalen bør tage højde for, hvad der skal ske med bidraget, når nogle forudsigelige begivenheder indtræffer, eksempelvis hvis den bidragspligtige bliver forælder igen eller når børnene bliver 18 år.

  • Aftalen bør præcisere hvornår bidraget forfalder til betaling (eksempelvis forskudsvist hver den 1. i måneden eller halvårsvis forud på bestemte datoer).

Formuleringer til børnebidragsaftalen.


I vejledningen angives 4 konkrete formuleringer, som vil passe i forskellige situationer, og som sikrer parterne (og især forælderen, der betaler børnebidraget) i fremtiden. Det er situationer 1) hvor det aftalte bidrag kan ændres, hvis der er grundlag for det efter reglerne, 2) hvor bidragets størrelse kan ændres, 3) hvor bidraget kan ændres efter en nærmere angivet periode og 4) hvor andre og specifikke kriterier (eksempelvis vedrørende udgifter til privatskole) kan indgå.

Det er dog vigtigt at tilføje, at Familieretshuset altid kan tage stilling til aftalens gyldighed.

422 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page