top of page

Børnebidrag i ferien

​Mange samværsforældre betaler børnebidrag. Men påvirkes disse betalinger egentlig af sommerferien, hvor mange børn er forholdsvis mere (eller mindre) hos den pågældende forælder?Den originale artikel blev udsendt den 6. juli 2022 - den opdaterede udgave blev udsendt den 27. maj 2024.Begge forældre skal grundlæggende sørge for deres børn, hvilket også gælder efter, at de er gået fra hinanden. Nogle forældre indgår selv aftaler om deres økonomiske forhold, mens andre via Familieretshuset får fastsat dét børnebidrag, som samværsforælderen fremadrettet skal betale til bopælsforælderen.


Men i ferieperioden bortfalder det løbende samvær i mange tilfælde og erstattes af anden aftale mellem forældrene eller fastsat feriesamvær. I denne situation får samværet ofte et andet omfang (måske endda lige så meget som bopælsforælderen). Og det kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt samværsforælderen skal betale det samme for at have børnene mere eller mindre i ferien.Også i sommerferien


Grundlæggende gælder betalingen af børnebidrag også i sommerferien.


I en tidligere artikel skrev Familieretshuset således, at ”Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for juli måned. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året”.


Og videre: ”Selv om I hver især er på ferie med jeres børn i løbet af sommerferien, og du dermed har barnet flere sammenhængende uger end i hverdagen, gælder det stadig, at det børnebidrag som er fastsat for hele året, også skal betales i juli måned”.Afsæt i aftalen


En sommerferie for en samværsforælder kan derfor gå hen og blive en forholdsvis dyr fornøjelse. Dels fordi børnebidraget fastholdes, men også fordi de daglige udgifter til mad og lignende kan være højere (i kraft af flere samværsdage) samt at vedkommende har udgifterne til de valgte ferieaktiviteter, som den tilmeldende forælder som udgangspunkt er forpligtet til at afholde.


Men at børnebidraget fastholdes i ferien, handler om, at børnebidraget grundlæggende er aftalt eller fastsat uden præcisering af mindre betaling i ferien. Samtidig er børnebidraget fastsat som en minimumsbetaling, som der umiddelbart ikke kan ”modregnes” i. Og endelig er børnebidraget ikke kun beregnet på ferierelaterede udgifter; derimod knytter pligten til at forsørge barnet sig også til dagligdagsudgifter, herunder til bolig og lignende.


Børnebidraget skal således betales som vanligt, og det er måske væsentligt her at nævne, at det er muligt at trække en del af udgiften til børnebidraget fra i skat.

389 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page