• skilsmissefamilien

Ægtefællebidrag

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, og ægtefællebidraget har til hensigt at sikre dette.Under ægteskabet har ægtefællerne pligt til at forsørge hinanden. Hvis ægtefællerne flytter fra hinanden, eller hvis en ægtefælle forsømmer sin pligt til at forsørge den anden, kan man søge Familieretshuset om at fastsætte ægtefællebidrag.


Parterne kan også selv aftale et ægtefællebidrag. Det medfører dog, at Familieretshuset ikke efterfølgende kan ændre aftalen. Retten kan ændre bidraget, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.


Bemærk, at både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag. Det hedder derfor nu ”ægtefællebidrag”, der erstatter den tidligere betegnelse ”hustrubidrag”.

Hvis parterne er uenige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, vil retten foretage en vurdering. "Storm Advokatfirma" beskriver i denne artikel, hvad retten lægger vægt på:

  • Ægtefællernes indtægtsforhold og forskelle i indtægter

  • Ægtefællernes uddannelse og mulighed for at skaffe indtægter, herunder helbredsmæssige forhold

  • Ægteskabets varighed

  • Forsørgelsespligt over mindreårige børn

  • Hvorvidt den ægtefælle, der søger bidraget, har modtaget større beløb fra den anden ægtefælle som led i bodelingen

  • Hvorvidt den mindre indtægt hos den ene ægtefælle skyldes ægteskabet og den måde parterne har indrettet sig på i ægteskabet

Ægtefællebidragets størrelse vil normalt blive fastsat til en femtedel af forskellen mellem parternes indtægter.

Hvis den ene part har en indtægt på 20.000 kr. om måneden, og den anden part har en indtægt på 45.000 kr. om måneden, vil forskellen være på 25.000 kr. om måneden – og ægtefællebidraget vil være en femtedel heraf, svarende til 5.000 kroner om måneden.


Perioden, som betaleren skal afholde ægtefællebidraget, kan variere, men overstiger normalt ikke 10 år.


Ægtefællebidraget ophører automatisk, hvis modtageren gifter sig igen, eller hvis betaleren dør. Hvis modtageren flytter sammen med en anden eller har et lignende personligt og / eller økonomisk fællesskab med en anden person, som gør det urimeligt, at han eller hun fortsat modtager ægtefællebidrag, kan Familieretshuset nedsætte bidraget til 0 kroner.

Desuden er et ægtefællebidrag fradragsberettiget hos bidragsbetaleren og skattepligtigt hos bidragsmodtageren.

Læs mere om ægtefællebidrag på denne side hos Borger.dk.

18 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport