top of page

Delt bopæl

Denne tekst handler om delt bopæl, som tager afsæt i det gode samarbejde mellem forældrene.


Når forældre går fra hinanden, skal de træffe en række beslutninger om deres fælles børn, herunder hvor de skal bo og hvor meget samvær, der skal være. På denne baggrund bliver den ene forælder bopælsforælder og den anden samværsforælder, med forskellige roller og forskelligt ansvar.


Men nogle forældre har efter samlivsbruddet forsat et udvidet (og godt) samarbejde, med fokus på børnenes behov, hvor alle afklaringer bliver foretaget uden større problemer. Derfor bliver opdelingen i bopæls- og samværsforældre så at sige påtvunget dem – og derfor blev den delte bopæl, der på forskellige måder fokuserer på fælles forældreskab, indført den 1. april 2019.Den delte bopæl


Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale (dvs. være enige om), at deres barn har delt bopæl (jf. Forældreansvarsloven, § 18 a). Dermed bortfalder alle tidligere aftaler om bopæl og samvær, og det er op til forældrene som bopælsforældre at indgå de aftaler, der er nødvendige.


Den delte bopæl har ikke betydning for reglerne i CPR-loven om bopælsregistrering af barnet og lignende. Det betyder, at barnet fortsat har én bopælsregistrering, nemlig hos bopælsforælderen.

Samtidig har den delte bopæl ikke betydning for eksempelvis børne- og unge-ydelsen og børnebidrag, der håndteres som vanligt.


Desuden er der ifølge reglerne ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette.


Desuden skal aftalen ikke anmeldes til Familieretshuset, men forældrene kan anmode Familieretshuset om, at det markeres i CPR, at barnet har delt bopæl.

​​

Aftalen om delt bopæl


Der stilles ingen krav til aftalen om delt bopæl. For eksempel er det ikke et krav, at der er tale om en skriftlig aftale (dog opfordrer Familieretshuset til dette). Der stilles heller ikke krav til, at barnet f.eks. er lige lang tid hos begge forældre, eller at forældrene bor i nærheden af hinanden. Det er desuden uden betydning for aftalen om delt bopæl, hvis barnets folkeregisteradresse ændres.

​Forældrene kan fastsætte betingelser i aftalen, for eksempel om den geografiske placering af deres bopæle, herunder hvor mange kilometer, der maksimalt må være mellem bopælene. Sådanne betingelser og andre betingelser kan ikke registreres i Familieretshuset eller i CPR.


Her fremgår det af lovgivningen, at overholder en forælder ikke betingelserne i aftalen om den geografiske afstand (og ophøret sker inden for 1 måned efter den anden forælders flytning), vil barnet have bopæl hos dén forælder, der har overholdt aftalen”. Her skal det understreges, at der i praksis fortsat vil kunne foretages en vurdering af, hvor (dvs. hos hvilken forælder) det vil være bedst for barnet at have bopæl.

Ophør af aftalen om delt bopæl


Når forældrene har delt bopæl, vil de ikke kunne indlede en sag om barnets bopæl eller samvær. Ønsker man på et tidspunkt dette, skal man derfor først ophæve aftalen om delt bopæl – f.eks. ved blot at meddele dette til den anden forælder. Det skal derfor understreges, at den delte bopæl ikke er forpligtende. Men derefter vil barnet fortsat have delt bopæl, indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær - eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl.


Den obligatoriske delte bopæl


Samtidig med indførslen af delt bopæl i 2019, blev det blev det obligatorisk for forældre med børn, der ønskede at blive skilt, at have delt bopæl under den såkaldte ”refleksionsperiode” på 3 måneder. Dermed kunne forældrene simpelthen ikke blive skilt, før de havde overvejet skilsmissen i 3 måneder og herunder havde gennemført et digitalt læringsforløb.


Det viste sig imidlertid, at det fastholdt nogle forældre og børn i et dødvande. Derfor blev den tvungne delte bopæl fjernet fra lovgivningen, hvilket trådte i kraft den 1. juli 2020. Men det er stadig muligt for forældrene at have delt bopæl over barnet som beskrevet herover.Få mere viden om ”Delt bopæl”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Der er dog mange overvejelser knyttet til den delte bopæl, som forældrene sammen og hver for sig bør afklare.

Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.

Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

43 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page