Pensel strøg

Vi undersøger sagen !

SKILSMISSEFAMILIEN undersøger de sager, som vi bare ikke kan lade ligge - og du kan være med !

SKILSMISSEFAMILIEN inviterer hermed sine læsere til at bidrage til specifikke artikler.

Det kan eksempelvis være med erfaringer, faglig viden eller lignende om dét emne, som den enkelte artikel omhandler.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at deltagelse i sådanne artikler givetvis tager udgangspunkt i deltagerens subjektive oplevelser og viden, men at denne ikke kan stå alene. Derimod er der en høj grad af (og forventning om) dokumentation, underbyggelse og lignende – for eksempel ved hjælp af akter fra sin egen sag eller anden form for objektivitet, der måtte være nødvendig i den pågældende sammenhæng.

Der er naturligvis fuld diskretion, hvilket blandt andet omfatter tavshedspligt og sikker opbevaring af informationer, der slettes efter brug.

 

Man er altid velkommen til at kontakte SKILSMISSEFAMILIEN på denne mail, hvis man har en ide til en artikel. Men ellers er det kun aktuelle sager, som fremgår af denne side, man kan deltage i.

 

Aktuelle emne

SKILSMISSEFAMILIEN er i øjeblikket ved at afsøge og afdække advokaters rolle i skilsmissesager.

 

Baggrund:

Det fremgår af de advokatetiske regler, at en advokat bl.a. skal ”fremme retfærdighed og modvirke uret”; ”aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være klientens rådgiver”; ”ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten”; har ”juridiske og etiske forpligtelser over for klienten”, herunder tavshedspligt og oplysningspligt; ikke må ”bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår”; og ”for klienten udvise den nødvendige respekt over for personer og myndigheder, som advokaten har kontakt med på klientens vegne”.

 

 

Status:

SKILSMISSEFAMILIEN har modtaget henvendelser fra læsere, der har oplevet modpartens advokat benytte metoder, som de (og evt. egen advokat) fandt ”problematiske”. Det kan eksempel være tiltag, der kunne ligne bevidst konfliktoptrapning.

Her er det vigtigt at understrege, at sådanne situationer nok kan se ”problematiske” ud, men at det ikke nødvendigvis er tilfældet.

 

Redaktionens tilgang er således, at advokater som udgangspunkt udfører et regelret, solidt stykke håndværk – og at en advokat grundlæggende repræsenterer sin klient og ikke modparten. Der skal derfor noget ”tyngde” i observationerne, før de vurderes hensigtsmæssige at inddrage i vores anliggende.

 

SKILSMISSEFAMILIEN vil dog gerne afdække omfanget og udbredelsen af sådanne erfaringer og (hvis der kan identificeres en form for mønster) undersøge sagen yderligere.

Fokus bliver ikke på navngivne personer, og det er heller ikke hensigten at være ”fejlfindere”. Lige nu handler det som sagt mere om at lade medlemmerne komme til orde med deres erfaringer i relation til emnet.

 

Sådan kan du deltage i sagen:

Hvis du mener at have informationer og ønsker at indgå i sagen, kan du skrive til denne mail med følgende informationer:

 

  1. Dit navn (af hensyn til kommunikationen med SKILSMISSEFAMILIEN)

  2. Navnet på den pågældende advokat (samt evt. by)

  3. Hvor iagttagelserne blev gjort (om det var under et møde i f.eks. Familieretshuset / Byretten, skriftligt eller lignende)

  4. Eksempler på konkrete erfaringer, du har med den pågældende advokat (f.eks. kommunikation, adfærd eller tilgang til dén sag, I begge indgik i)

Det videre forløb:

Hvis informationerne påviser en form for mønster, hvor vi kan identificere specifikke handlinger / metoder eller lignende, vil de blive undersøgt yderligere – og i så fald vil der blive endnu en runde med spørgsmål til dem, hvor dette er relevant (fordi de har givet udtryk for at have sådanne erfaringer) og såfremt de ønsker dette.

 

For generelle spørgsmål, kommentarer og lignende kan du kontakte SKILSMISSEFAMILIEN via skilsmissefamilien@gmail.com.

Du kommer til SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-gruppe ved at trykke her.

Live-interview

Få vores nyhedsbrev !