top of page
Pensel strøg

Vi undersøger sagen !

"Skilsmissefamilien" undersøger de sager, som vi bare ikke kan lade ligge - og du kan være med !

"Skilsmissefamilien" inviterer hermed sine læsere til at bidrage til specifikke artikler.

Det kan eksempelvis være med erfaringer, faglig viden eller lignende om dét emne, som den enkelte artikel omhandler.

 

Der er naturligvis fuld diskretion, hvilket blandt andet omfatter tavshedspligt og sikker opbevaring af informationer, der slettes efter brug.

 

Man er altid velkommen til at kontakte ”Skilsmissefamilien” på denne mail, hvis man har en ide til en artikel. Men ellers er det kun aktuelle sager, som fremgår af denne side, der kan bidrages til.

​​

Aktuel sag

"Skilsmissefamilien" er i øjeblikket ved at afsøge og afdække samværsordninger og specielt dele-ordninger.

 

Baggrund

Når forældrene går fra hinanden, skal de afklare børnenes situation, herunder hvem af forældrene, der skal have bopælsretten, samt omfanget af samvær. Nogle forældre kan aftale sig frem til en håndtering, mens andre ikke kan.

Her er fokus på de overvejelser, der kan være i forbindelse med afklaringen af samvær. Nogle tager afsæt i, at især det yngre barn har bedst af en ”tryg base” og dermed bør være i en meget skæv samværsordning. Andre tager afsæt i 7/7-ordningen som passende til alle børn, mere eller mindre uanset sagens karakteristika. Og andre tager afsæt i de kriterier, man kan lægge til grund for valget af ordning i den konkrete og specifikke sag, herunder konfliktniveauet mellem forældrene, barnets tilknytning, geografiske afstande osv.

Artiklerne har grundlæggende til hensigt at afdække området, så læseren selv kan danne sig en mening om emnet / emnerne. Udgangspunktet er derfor ”kritisk” forstået på dén måde, at de påstande om samværsordningen, som foreligger, bliver fremhævet, underbygget, efterprøvet og så videre.

Status

”Skilsmissefamilien” har påbegyndt indsamlingen af materiale. Aktuelt indsamles yderligere materiale, og skrivningen af forskellige artikler om samværsordninger er så småt opstartet.

 

Sådan kan du deltage

Du kan skrive til denne mail med informationer, for eksempel:

 

  • Artikler, faglige beskrivelser, rapporter og lignende om samværsordninger

  • Henvisninger / links osv. til organisationer, hjemmesider og lignende, der omtaler (og måske anbefaler) specifikke samværsordninger

  • Forskning om samværsordninger, børns reaktioner på samvær og lignende

  • Indsend gerne såvel dansk- som engelsk-sproget materiale

 

​Det videre forløb

Det allerede indsamlede (og også det indkomne materiale) vil indgå i de artikler, der vil blive skrevet om emnerne. Artiklernes fokus vil først blive endeligt afklaret, når materialet foreligger.

 

For generelle spørgsmål, kommentarer og lignende kan du kontakte "kilsmissesfamilien" via skilsmissefamilien@gmail.com.

Familie

Du kommer til SKILSMISSEFAMILIEN´s Facebook-gruppe ved at trykke her.

Live-interview
bottom of page