top of page

Automatisk erstatnings-samvær

Denne tekst handler om automatisk erstatningssamvær, som er samværsforælderens mulighed for at få aflyst samvær erstattet.


Når den ene forælder aflyser at være sammen med barnet, må forældrene selvfølgelig gerne samarbejde og aftale sig ud af situationen. Det kan måske endda være hensigtsmæssigt, da man gennem forældresamarbejdet har videre rammer og således kan aftale flere eller færre dages (erstatnings-)samvær, andre dage end angivet i resolutionen og måske endda "gemmer" erstatningssamværet til længere ude i fremtiden end kun efterfølgende uge.


Er dette ikke muligt, så har samværsforælderen mulighed for at få det aflyste samvær erstattet.


I så fald er der dog flere vigtige pointer i spil:

  • Ønsker samværsforælderen at gøre brug af erstatningssamværet, skal vedkommende orientere bopælsforælderen om dette i forbindelse med, at vedkommende orienteres om aflysningen.

  • Det automatiske erstatningssamvær falder i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat.

  • Falder erstatningssamværet sammen med allerede planlagt samvær, bortfalder det.

  • Reglerne om automatisk erstatningssamvær gælder kun, hvis det er bopælsforælderen, der aflyser samværet – og således ikke, hvis det er samværsforælderen, der aflyser samværet.

  • Det automatiske erstatningssamvær gælder uanset årsagen til aflysningen og uanset om samværet er aftalt mellem forældrene eller fastsat af Familieretshuset.

  • Erstatningssamvær gælder desuden kun det løbende samvær og ikke aflysninger på grund af ferie eller helligdage samt overvåget samvær - og heller ikke, hvis det er samværsforælderen, der aflyser samværet.


Få mere viden om ”automatisk erstatningssamvær”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Der er dog mange ting i spil, når forældrene står i en situation med aflyst samvær.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.


144 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page