• skilsmissefamilien

Automatisk erstatningssamvær

Opdateret: 18. nov. 2020

Hvis samværet aflyses, har samværsforælderen som udgangspunkt mulighed for at få samværet erstattet.Det er aftalen indgået mellem forældrene (eller via Familieretshuset / Familieretten), som sætter rammerne for samværet i dagligdagen. Alle ved dermed, hvornår samværet ligger, og det er givetvis en fordel for alle parter.

Men der kan opstå situationer, hvor forældrene ser sig nødsaget til at ændre på samværet enten umiddelbart eller på længere sigt. Og også her er der forskellige regler, som forældrene bør kende - herunder det automatiske erstatningssamvær.

Samarbejde


Indledningsvis skal det understreges, at forældre selvfølgelig gerne må samarbejde og aftale sig ud af en situation, hvor samværet skal aflyses eller allerede er blevet aflyst. Det kan måske endda være hensigtsmæssigt, da man har videre rammer og således kan aftale flere eller færre dages (erstatnings-)samvær, andre dage end angivet i resolutionen og måske endda "gemmer" erstatningssamværet til længere ude i fremtiden end kun efterfølgende uge.

Automatisk erstatningssamvær


De fleste børn er i en samværsordning, hvor de ser samværsforælderen relativt mindre end bopælsforælderen, for eksempel hver anden weekend. For at opretholde barnets kontinuerlige og løbende kontakt til samværsforælderen medfører en aflysning af samværet (eksempelvis på grund af barnets sygdom) derfor, at det udløser erstatningssamvær.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat.

Det fremgår af § 9 i "Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.".

Ønsker samværsforælderen at gøre brug af erstatningssamværet, skal vedkommende orientere bopælsforælderen om dette i forbindelse med, at vedkommende orienteres om aflysningen (eller som det beskrives i vejledningen til Forældreansvarsloven, at ”samværsforælderen i umiddelbar tilknytning til aflysningen meddeler bopælsforælderen, at samværsforælderen ønsker at have erstatningssamvær”).


Man skal derfor ikke søge om erstatningssamværet hos eksempelvis Familieretshuset, for som navnet antyder, får man automatisk ret til erstatningssamværet, hvis det opfylder kriterierne.

Det automatiske erstatningssamvær gælder uanset årsagen til aflysningen og uanset om samværet er aftalt mellem forældrene eller fastsat af Familieretshuset.

Erstatningssamvær gælder desuden kun det løbende samvær og ikke aflysninger på grund af ferie eller helligdage samt overvåget samvær - og heller ikke, hvis det er samværsforælderen, der aflyser samværet. Falder erstatningssamværet sammen med allerede planlagt samvær, bortfalder det.

Hvis erstatningssamværet ikke overholdes, kan man kontakte Familieretten.

Bopælsforælderens brug af erstatningssamvær


Bemærk desuden, at erstatningssamvær kan iværksættes af samværsforælderen - ikke bopælsforælderen.


Det ses indimellem, at bopælsforælderen aflyser det løbende samvær og henviser til, at samværsforælderen kan få erstatningssamvær. Dét er ikke hensigten med erstatningssamværet, da resolutionen selvfølgelig skal følges. Det er således kun samværsforælderen, der kan anmode om erstatningssamvær.


Har bopælsforælderen behov for at aflyse samværet, fordi vedkommende ønsker at have barnet hos sig til eksempelvis en festlig lejlighed, bør vedkommende derfor søge en aftale med samværsforælderen om at bytte dage / weekender.

55 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport