top of page

Kontaktbevarende samvær

Denne tekst handler om kontaktbevarende samvær, hvormed man kan sikre kontakten mellem barn og forælder.


Umiddelbart efter samlivsbruddet er kontakten mellem barn og samværsforælder særligt udsat. På dette tidlige tidspunkt er samværet ofte ikke formelt fastsat, og nægter bopælsforælderen at indgå aftale om samvær, har samværsforælderen ingen ret til samvær. Dermed risikeres det, at kontakten mellem barn og samværsforælder bliver brudt.


Det ”kontaktbevarende samvær” (eller ”midlertidigt kontaktbevarende samvær”) kan derfor være en nødvendig hjælp til at genskabe og sikre kontakten mellem barn og forælder.Standardiseret minimumssamvær


Det kontaktbevarende samvær er standardiseret og er således angivet konkret i lovgivningen. Dét betyder, at såfremt Familieretshuset anerkender en anmodning om kontaktbevarende samvær, bliver dette fastsat ud fra barnets alder:


  • Er barnet ikke fyldt 1 år, er der samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Familieretshusets nærmere bestemmelse.

  • Er barnet 1-3 år, er der samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.

  • Er barnet 4-6 år, er der samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

  • Er barnet fyldt 7 år, er der samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.


Det fremgår i øvrigt af lovgivningen, at Familieretshuset hurtigst muligt og inden 3 uger efter modtagelsen af anmodningen om fastsættelse af samvær skal træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær.


Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der foretages en vurdering af, om det kontaktbevarende samvær overhovedet kan eller bør fastsættes. Er der eksempelvis tale om vold eller manglende forældreevne hos den pågældende forælder, kan dette være grundlag for ikke at fastsætte kontaktbevarende samvær.Få mere viden om ”kontaktbevarende samvær”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Der er dog mange vigtige forhold i spil, når når det gælder det kontaktbevarende samvær.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.


39 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page