top of page

Tjekliste ved skilsmisse

En skilsmisse eller et samlivsbrud medfører typisk en lang række overvejelser, når huset skal sælges, børnenes bopæl og samværsordning fastlægges og meget andet.​Når man går fra hinanden, er der en række konkrete udfordringer og overvejelser, man bør få styr på. Det kan være en kompleks opgave, og derfor har "Skilsmissefamilien" lavet en slags tjekliste.

 

Bemærk, at det ikke er givet, at alle punkter på tjeklisten er aktuelle i den konkrete situation; at punkterne kan være relevante i sagen i en anden rækkefølge; at der kan være særlige forhold, der ikke fremgår af listen; samt at konfliktfyldte skilsmisser gør nogle af punkterne vanskelige / umulige at følge. Vær desuden opmærksom på, at betegnelsen "skilsmisse" anvendes, men at enhver form for samlivsbrud kan kræve flere af de nævnte overvejelser.

 

Forholdet til din eks


 • Selv om ægteskabet er slut, så kan I overveje parterapi for at gå fra hinanden på en god måde – og dermed starte forholdet som skilsmisseforældre fra et neutralt udgangspunkt

 • Vær bevidste og tal om, hvordan I forældre hver for sig og sammen kan pleje skilsmissefamilien

 • Overvej om skilsmissefamilien bør fastholde konkrete ”familie-happenings” og dermed fejre højtider, fødselsdage osv. de kommende år

 • Overvej om jeres indbyrdes kommunikation bør eller skal tilpasses – særligt hvis forholdet mellem jer forældre ikke er det bedste

 

 

At blive skilt


 • Overvej om en advokat eller anden repræsentation kan være hensigtsmæssig / nødvendig, både i forhold til enkelte afklaringer eller større sager

 • Indsend separations- / skilsmisse-papirerne

 • Skift adresse i forbindelse med flytning og få nyt sygesikringsbevis

 • Afklar, om der (fortsat) skal være delt forældremyndighed (det er givetvis ofte hensigtsmæssigt at bevare den delte forældremyndighed)

 • Indgå eventuelt en indbyrdes aftale om, hvornår og hvordan I informerer jeres generelle omgivelser (familie, venner, institutioner osv.) om skilsmissen

 • Søg evt. boligstøtte, børnetilskud, friplads og andre tilskud

 • Overvej om du skal skifte navn i forbindelse med skilsmissen, f.eks. fordi du ønsker at tage dit tidligere efternavn igen

 • Afklar om du har behov for nyt pas – særligt i forbindelse med navneskifte

 • Sørg for at få emotionel opbakning, så du mentalt kan komme gennem skilsmissen

 • Overvej at blive indskrevet i boligforeninger, hvis du søger anden bolig

 


Børnene


 • Overvej den mest hensigtsmæssige måde, tidspunkt osv. at fortælle børnene, at I skal skilles

 • Vær bevidst om samarbejdet med din eks, så I er i stand til at vurdere børnenes reaktioner på jeres skilsmisse – særligt hvis de reagerer negativt og får behov for hjælp

 • Lav eventuelt en indbyrdes aftale om, hvordan samværsforælderen løfter sin forpligtelse til at forsørge barnet, dvs. via børnebidrag, at tage ansvaret for specifikke udgifter og lignende (evt. via Familieretshuset)

 


Samværsordning

 • Afklar eventuelt, om I ønsker delt bopæl

 • Afklar hvem af jer, der skal være bopælsforælder, og hvem af jer, der skal være samværsforælder

 • Lav en aftale om samværet, indtil den permanente ordning er på plads

 • Lav en fremtidig plan for samværet og gerne baseret på fleksibilitet, udvikling osv.

 • Sørg for at melde flytning af børnene på rette tidspunkt, så formalia er på plads

 

 

Økonomi


Når jeres fælles-økonomi ophører, skal du være opmærksom på at foretage de nødvendige tilretninger, så din økonomi kun er din egen:

 • Adskil jeres økonomi, både i praksis og formelt. I kan sagtens lave økonomiske aftaler, men udgangspunktet skal være, at jeres økonomi ikke længere er fælles, men separate

 • Opsig tidligere fælleskonti og opret nye konti

 • Gennemgå alle aftaler i betalingsservice: hvilke poster skal fortsat være dine, hvilke skal være din tidligere partners og hvilke skal fortsat være fælles (f.eks. fordi I fortsat har fælles gæld)?

 • Behold en fælles budgetkonto til betaling af faste udgifter i overgangsperioden, indtil jeres økonomi er endeligt adskilt; evt. med to betalingskort til kontoen

 • Lav et nyt budget. Måske kan det være hensigtsmæssigt at lave flere budgetter, der tager højde for din mulige fremtidige økonomi (der er stor forskel på at være bopælsforælder og samværsforælder)

 • Lav evt. aftaler om børneopsparinger

 • Undersøg, om du har adgang til din tidligere partners konti og omvendt - og slet eventuelle fuldmagter

 • Overvej, om begunstigelsen på pensioner og livsforsikringer skal ændres (dvs. hvem, der skal have eventuelle udbetalinger f.eks. fra dine pensionsordninger ved din død)

 • Står skilsmisse-parret på samme police hos ”Sygesikring Danmark”, skal man kontakte dem. Desuden skal man dels tjekke, om kontonummeret skal ændres, og dels skal børnene følge dén forældre, som har forældremyndigheden og samme folkeregister-adresse som børnene

 • Husk at tilpasse din forskudsregistrering, så der er styr på skatten

 • Afklar om bilen skal omregistreres

 • Afklar hvem af jer, der overtager specifikke abonnementer og kontingenter osv. på telefon, blade, licens osv.

 • Sørg for at skifte passwords osv., så du er sikker på, at kun du fremadrettet har adgang til egne konti

 


Bodeling


 • Afklar, om den hidtidige fælles-bolig skal afhændes, sælges eller lignende

 • Afklar eventuelt hvem af jer, der bliver boende i den tidligere fælles-bolig

 • Overvej at lade en professionel (f.eks. advokat) stå for bodelingen

 • Lav en oversigt over alle værdier, ejendele osv. som grundlag for den konkrete bodeling

 • Afklar, hvordan I konkret vil dele indboet

 • Overvej det hensigtsmæssige i at se bodelingen som en 50/50-øvelse. Nogle skilsmissefamilier kan med fordel, f.eks. af hensyn til børnene, lave en skæv fordeling. Har børnene base hos bopælsforælderen, skal børnenes ting som udgangspunkt følge dem

Yderligere punkter


Kender du til andre sammenhænge, som med fordel kan blive føjet til tjeklisten?


Så er du meget velkommen til at skrive til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

 


62 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Transport

Comments


bottom of page