• skilsmissefamilien

Barnets initiativ-ret

Opdateret: 13. apr.

Barnet kan ved hjælp af initiativ-retten opstarte en sag via Familieretshuset.Når en skilsmisse-sag behandles i f.eks. Familieretshuset og der er et barn involveret i sagen, indgår barnets behov i sagsbehandlingen. Det fremgår således af Forældreansvarslovens § 34, at ” Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk”. Dét kan ske, at barnet inddrages direkte, f.eks. via et møde, men barnets perspektiv kan også inddrages på anden vis.


Ydermere kan barnet selvstændigt kontakte Familieretshuset, hvis barnet er fyldt 10 år og f.eks. ønsker at få samværet ændret, at få etableret kontakt til en forælder, som det ikke har kontakt med, eller tage bopælen op.


”Barnets initiativ-ret”, som det kaldes, fremgår af Forældreansvarslovens § 35: ”Et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær”.


Børneenheden


Når barnet benytter sig af initiativretten og kontakter Familieretshuset, behandles henvendelsen af Børneenheden. De yder støtte og rådgivning til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger, samt at hjælpe barnet og understøtte barnets trivsel. Dette fremgår af Familieretshuslovens § 15.


Børneenheden skal overveje på hvilken måde barnet skal inddrages i sagen. Der kan således afholdes en samtale med barnet (møde eller telefonisk) for at finde frem til de problemstillinger, som barnet ønsker, at forældrene forholder sig til. Det kan også overvejes, om barnet ønsker at blive inddraget yderligere i sagen (herunder om barnet vil eller bør deltage i mødet med forældrene).

Børneenheden skal være opmærksom på, om barnet har behov for andre former for støtte som f.eks. deltagelse i en børnegruppe. Børneenheden skal endvidere være opmærksom på den skærpede underretningspligt efter § 153 i serviceloven

Initiativretten er barnets værktøj - ikke forældrenes


​Det er vigtigt at understrege, at initiativretten er barnets redskab - ikke forældrenes!


​Desværre forsøger nogle forældre at presse eller "overbevise" barnet om at bruge initiativretten, så forælderen muligvis opnår dét, som vedkommende ønsker. Dermed kan barnet blive fanget i forældrenes uenighed / konflikt eller dets egen loyalitetskonflikt, og dét må ikke ske.


​Initiativ-retten er barnets, og det skal derfor være barnets eget ønske at anmode om et møde i Familieretshuset.


Omfang


Initiativ-retten bringer således opmærksomhed på de overvejelser, spekulationer og ønsker, som barnet måtte have. Men det er forholdsvis sjældent, at børn benytter sig af den, selv om tendensen har været stigende.


En undersøgelse, som Radio24syv lavede i 2014, viste, at kun 79 børn benyttede sig af den - og dét vel at mærke i forhold til, at Statsforvaltningen dét år behandlede 27.179 sager.

De første tre måneder af 2019, hvor skilsmissesager stadig hørte under Statsforvaltningen, gjorde 33 børn brug af initiativ-retten. De efterfølgende 5 måneder, fra april til august, hvor Familieretshuset var kommet til, gjorde 197 børn brug af initiativ-retten.


Børnenes skilsmissetelefon


Barnet kan også ringe til "børnenes skilsmissetelefon" på telefonnummer 20 60 05 50, hvis det går rundt med tanker og spørgsmål. Dermed får barnet mulighed for hjælp til at sætte ord på sine tanker - og samtalen kan eventuelt føre til at opstarte en sag.


92 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport