top of page

Barnets initiativ-ret

Denne tekst handler om barnets initiativ-ret. Med dén kan barnet selv opstarte en sag via Familieretshuset.


Når en skilsmisse-sag behandles i f.eks. Familieretshuset og der er et barn involveret i sagen, indgår barnets behov og perspektiv i sagsbehandlingen. Det kan ske, at barnet inddrages direkte, f.eks. via et møde, men barnets perspektiv kan også inddrages på anden vis.


Ydermere kan barnet selvstændigt kontakte Familieretshuset, hvis barnet er fyldt 10 år og f.eks. ønsker at få samværet ændret, at få etableret kontakt til en forælder, som det ikke har kontakt med, eller tage bopælen op.


Med ”barnets initiativ-ret”, som det kaldes, kan barnet anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær.Børneenheden


Når barnet benytter sig af initiativretten og kontakter Familieretshuset (se telefonnummer nederst), behandles henvendelsen af Børneenheden. De yder støtte og rådgivning til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger, samt at hjælpe barnet og understøtte barnets trivsel.


Børneenheden skal overveje på hvilken måde barnet skal inddrages i sagen. Der kan således afholdes en samtale med barnet (møde eller telefonisk) for at finde frem til de problemstillinger, som barnet ønsker, at forældrene forholder sig til. Det kan også overvejes, om barnet ønsker at blive inddraget yderligere i sagen, herunder om barnet vil eller bør deltage i mødet med forældrene.

Børneenheden skal være opmærksom på, om barnet har behov for andre former for støtte som f.eks. deltagelse i en børnegruppe. Børneenheden skal endvidere være opmærksom på den skærpede underretningspligt efter § 153 i serviceloven.

Initiativretten er barnets værktøj - ikke forældrenes


​Det er vigtigt at understrege, at initiativretten er barnets redskab - ikke forældrenes!


​Desværre forsøger nogle forældre at presse barnet til eller "overbevise" barnet om at bruge initiativretten, så forælderen muligvis opnår dét, som vedkommende selv ønsker. Dermed kan barnet blive fanget i forældrenes uenighed / konflikt eller dets egen loyalitetskonflikt, og dét må ikke ske.


​Initiativ-retten er barnets, og det skal derfor være barnets eget ønske at anmode om et møde i Familieretshuset.

Derfor skal forældre, der drøfter barnets behov med barnet selv, også være forsigtige med, at det faktisk er barnets egne overvejelser, tanker og perspektiv, det handler om.


Børnenes skilsmissetelefon


Barnet kan også ringe til "børnenes skilsmissetelefon" på telefonnummer 20 60 05 50, hvis vedkommende går rundt med tanker og spørgsmål. Dermed får barnet mulighed for hjælp til at sætte ord på sine tanker - og samtalen kan eventuelt føre til at opstarte en sag.

Få mere viden om ”Barnets initiativ-ret”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Der er dog mange ting i spil, når et barn tumler med overvejelser om bopælen, samværet og forældremyndigheden – og det eventuelt overvejer at benytte sig af sin initiativ-ret.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.

Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

34 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page