top of page

Bisidder til børn

Voksne har ret til at medbringe en bisidder til et møde i f.eks. Familieretshuset – og dét har børn også.


I denne tekst beskrives bisidder-funktionen generelt og derefter mere specifikt vedrørende børn.Lovgrundlaget for bisidder-funktionen


Den generelle funktion som bisidder er beskrevet i Forvaltningsloven, og ”Skilsmissefamilien” har beskrevet dette udførligt på denne side.

Det fremgår således af Forvaltningslovens § 8, at: ”Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre” (afkortet).

Lader man sig som voksen "bistå af andre", som det fremgår af § 8, har man en bisidder med til mødet til at støtte sig på forskellige måder. Det kan være i form af at lytte opmærksomt, tage noter, yde mental støtte og lignende. Det kan være en god hjælp, fordi et møde kan være følelsesmæssigt vanskeligt: der kan være meget på spil, man kan sidde over for en tidligere partner, man måske stadig har følelser (enten positive eller negative) for – eller man er påvirket af at skulle åbne for personlige sårbare sammenhænge over for fremmede.


Her kan bisidderen yde mental støtte undervejs ved simpelthen at være til stede og inden for rækkevidde, så parten og bisidderen kan få kontakt til hinanden. En beroligende hånd eller et anerkendende blik kan således være en god hjælp til, at parten ikke lader følelserne gribe vedkommende eller får sagt noget i affekt.Barnet i Familieretshuset


Skal et barn til en samtale i Familieretshuset om f.eks. bopæl eller samvær, er det præciseret i lovgivningen, at barnet har en ret til en bisidder – og at Børneenheden yder støtte til, at barnet får en bisidder, hvis barnet har behov for det. Fokus vil grundlæggende handle om tryghed, trøst samt sikre forståelsen af spørgsmålene – både før, under og efter samtalen med myndigheden.


Det skal dog understreges, at ”barnets interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov” – og at Børneenheden endvidere kan ”træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets”.Beskrivelse lavet til børn


Familieretshuset giver på sin egen hjemmeside www.migimidten.dk (under overskriften ”Få en anden voksen med”) denne beskrivelse af bisidder-funktionen direkte til barnet:


”Du kan mødes med din bisidder, inden du skal til samtale. Bisidderen kan forberede dig på, hvordan samtalen kommer til at foregå. Bisidderen kommer med ind til samtalen sammen med dig. Bisidderen støtter dig og kan hjælpe dig med at huske det, der er vigtigt for dig.


En bisidder taler med dig og ikke med dine forældre. En bisidder kan også tale med dig efter I har været til samtale i Familieretshuset. Her kan I tale om, hvordan du synes det gik, og hvad der så skal ske”.Vigtige pointer


Det skal bemærkes, at barnets forældre ikke skal give lov til, at barnet får en bisidder. Det er barnets ret at have en bisidder med.


Desuden kan forældrene ikke være bisiddere, men derimod en anden nærtstående person, som barnet vil være tryg ved.


Har barnet en kontaktperson i Familieretshuset, kan vedkommende hjælpe barnet med at få en bisidder. Desuden henviser Familieretshuset direkte til Børnetelefonen, der kan hjælpe med en bisidder.Få mere viden om ”bisidder til børn”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden. For yderligere information kan man med fordel kontakte ”Skilsmissefamilien” med spørgsmål af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.


11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page