top of page

Transport

Opdateret: 23. apr.

I denne artikel ser vi nærmere på aftaler og regler om transporten af barnet, typisk i forbindelse med samværets start og afslutning.


Barnet skifter løbende opholdssted mellem bopælsforælderen og samværsforælderen, når samværet starter og slutter. Og transporten kan være særligt udfordrende: den kan tage meget tid, koste mange penge og være ret besværlig, når en masse tøj og andre ejendele skal transporteres mellem hjemmene.


Men også i forbindelse med eksempelvis netværk og fritidsaktiviteter kan transporten blive en faktor, der bør afklares.


Det kan derfor være hensigtsmæssigt for både forældrene og barnet at lave nogle gode aftaler omkring transporten til og fra samvær, fritidsaktiviteter og lignende. Faktisk er det en helt grundlæggende tilgang, at forældre skal løfte ansvaret for transporten i fællesskab og kan indgå de aftaler, der passer bedst til familien.


 

Familieretshusets tilgang


Når Familieretshuset udarbejder en resolution, der især beskriver samværet, er der på en måde tænkt på transporten og ansvaret for at sikre den. Her er der som udgangspunkt ikke tale om, at den ene forælder skal overlevere barnet direkte til den anden forælder – men at overleveringen sker direkte til institution eller skole.


Eksempelvis kan formuleringen lyde, at ”Der er samvær fra torsdag med afhentning i skole til mandag morgen med aflevering i skole om morgenen”.


På denne måde giver transporten sig selv, fordi samværsforælderen skal hente barnet efter skole og aflevere barnet igen.

 

Men i ferierne, hvor institutioner og skoler holder lukkede, kan det være nødvendigt med overlevering fra forælder til forælder – og her kan spørgsmålet om transporten blive relevant. Som nævnt vil det være hensigtsmæssigt for forældrene at indgå en aftale. Men hvad gør man, hvis denne ikke kan opnås?


 

Transport ved uenighed mellem forældrene


Det fremgår af Forældreansvarslovens § 19, stk. 2, at ”Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær”.


Det er således ansvaret, som forældrene skal være fælles om – og ikke eksempelvis udgifterne eller at forældrene skal klare transporten hver sin vej. Det er således (som det beskrives i den tilhørende vejledning) op til forældrene at ”aftale den transportordning, som de mener, er bedst for deres barn og mest hensigtsmæssig i forhold til deres situation”.


Samtidig fremgår det, at ”Familieretshuset og familieretten skal som udgangspunkt ikke løse tvister mellem forældrene om transporten” – men dog kan der efter anmodning og i helt særlige tilfælde fastsættes vilkår om fordelingen af forældrenes ansvar for transporten. Men at Familieretshuset og Familieretten alligevel kan ophæve det fælles ansvar, skal ”administreres meget restriktivt”. Det betyder, at det så vidt muligt skal undgås.


Men det kan som nævnt ske, for eksempel i situationer, hvor helt særlige geografiske eller transportmæssige forhold gør sig gældende.


Få mere viden om ”Transport”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden om transporten af barnet.


Men det er selvsagt ikke praktisk muligt at beskrive alle sammenhænge. Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

30 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Σχόλια


bottom of page