top of page

Familieretshusets sagsbehandlings-tider

Familieretshuset er forpligtet til at sagsbehandle inden for afgrænset tid. Og de gennemsnitlige sagsbehandlings-tider fremgår af deres hjemmeside.Det er ikke nogen hemmelighed, at Familieretshuset siden sin tilkomst den 1. april 2019 har kæmpet med lange ventetider. Det har blandt andet ført til, at regeringen har tilført flere hundrede millioner kroner til eksempelvis flere ansatte – og dermed med forventningen om, at ventetiderne vil falde til det ønskede niveau.


denne side kan man følge sagsbehandlings-tiden i en række sammenhænge.


Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om gennemsnitlige sagsbehandlings-tider.


Familieretshuset skriver således på sin hjemmeside:


”Familieretshuset kan ikke svare på, hvor lang tid behandlingen af netop din sag vil tage, da alle sager i Familieretshuset behandles individuelt ud fra den konkrete situation. Men nedenfor kan du få en indikation om sagsbehandlingstiderne for de forskellige sagstyper, Familieretshuset behandler”.Aktuelle ventetider


Og på tidspunktet for denne artikel (13. oktober 2021) er de gennemsnitlige sagsbehandlings-tider som følger:


 • Separation og skilsmisse: 9,9 uger

 • Samvær: 22 uger

 • Forældremyndighed og bopæl: 20 uger

 • Fastsættelse, forhøjelse og ændringer af børnebidrag: op til 3 måneder ved simple sager og op til 10 måneder ved komplicerede sager

 • Konfirmationsbidrag / beklædningsbidrag: 2 måneder

 • Uddannelsesbidrag: 6 måneder

 • Ægtefællebidrag: 5 måneder

 • Prøvelse af ægteskabsbetingelser: max. 5 arbejdsdage (dog afhængigt af sag)

 • Barnets første navn: op til 3 måneder (dog afhængigt af sag)

 • Navneændring: op til 9 måneder (dog afhængigt af sag)

 • Navneændring ved giftermål: hvis Familieretshuset modtager ansøgningen minimum fire uger før vielsen, får man normalvis svar inden bryllupsdagen


Lovbestemte frister


Familieretshuset oplyser desuden, at der på forskellige områder er lovbestemte frister for sagsbehandlingen.


Disse er beskrevet nærmere i Familieretshusloven, som du finder på denne side.


De lovbestemte sagsbehandlings-tider er:

 • Familieretshuset skal visitere en sag hurtigst muligt og så vidt muligt inden fem hverdage efter modtagelsen af sagen

 • § 6-sager (familiemægling) og § 7-sager (familieretlig udredning) om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset sende en mødeindkaldelse til parterne hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage efter modtagelsen af sagen

 • Børneenheden skal hurtigst muligt og så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde at udpege en kontaktperson for barnet

 • I § 7-sager (familieretlig udredning) skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden syv hverdage efter visitationen af sagen sende en plan for behandlingen af sagen til parterne

 • Efter modtagelsen af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage genoptage behandlingen af sagen eller indbringe afgørelsen for familieretten

 • På området for prøvelse af ægteskabsbetingelser er det ifølge den politiske aftale hensigten, at enheden inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af en ansøgning skal have afsluttet sagen, hvis den er vurderet fuldt oplyst ved modtagelsen, eller visiteret sagen til nærmere undersøgelse

65 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page