Relevant lovgivning

Alle indlæg

Retfærdighed

Bidrags-bekendtgørelsen

BEK nr. 285 af 20.03.19

"Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag" om begyndelses-tidspunkt samt ændrings-tidspunkter.

Gennemgang af loven

Vejl. om intl. kompetence

VEJ nr. 9274 af 20.03.19

"Vejl. om intl. kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v." om bl.a. børnebortførelser.

Retfærdighed

CPR-loven

LBK nr. 1297 af 03.09.20

Om bl.a. folkeregistrering samt folkeregistreringen af et barn.

Gennemgang af loven

Familieretshus-vejl.

VEJ nr. 9404 af 26.06.20

Vejledningen til Familieretshus-loven med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Retfærdighed

Forældreansvars-loven

LBK nr. 1768 af 30.11.20

Om bl.a. forældremyndighed, barnets bopæl og varsling, samvær, inddragelse af barnet og barnets initiativ-ret.

Gennemgang af loven

Vejl.om omregning

VEJ nr. 9005 af 05.01.22

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2022.

Gennemgang af loven

Vejl. til bidrags-bek.

VEJ nr. 9424 af 26.06.20

Dette er bidrags-vejledningen til reglerne om fastsættelse og ændring af børnebidrag og ægtefælle-bidrag ("Bidrags-bekendtgørelsen").

Gennemgang af loven

Supp. til vejl. intl. komp.

VEJ nr. 9257 af 20.03.19

Supplement til "Vejl. om intl. komp. i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.".

Gennemgang af loven

CPR-vejl.

VEJ nr. 9273 af 14.06.13

Vejledning om folkeregistrering med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Retfærdighed

Folkeskole-loven

LBK nr. 1396 af 28.09.20

Bl.a. om barnets indskrivelse i en skole, når barnet er flyttet til eller allerede bor i området.

Gennemgang af loven

Forældreansvars-bek.

BEK nr. 299 af 20.03.19

Bekendtgørelse af Forældreansvars-loven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Retfærdighed

Retspleje-loven

LBK nr. 1445 af 29.09.20

Om bl.a. tvangsfuldbyrdelse, der giver Familieretten adgang til at føre sager om manglende samvær.

Retfærdighed

Børnebortførelses-loven

LBK nr. 768 af 07.08.19

Om bl.a. Centralmyndigheden, tilbagegivelse efter Haager-konventionen, sagsbehandling, afgørelser og retshjælp.

Retfærdighed

Børne- og ungeydelse-lov

LBK nr. 609 af 03.06.16

Om bl.a. betingelser for retten til B&U, regler for udbetaling og administration.

Retfærdighed

Familieretshus-loven

LBK nr. 766 af 07.08.19

Om bl.a. FRH´s opgaver, FRH´s Børneenhed, rådgivning og konflikthåndtering, §5 /§6 / §7-sager og indbringelse for Familieretten.

Retfærdighed

Forvaltnings-loven

LBK nr. 433 af 22.04.14

Bl.a. om inhabilitet, bisidder og partsrepræsentant, aktindsigt, meroffentligheds-princippet og partshøring.

Gennemgang af loven

Forældreansvars-vejl.

VEJ nr. 10064 af 20.12.20

Vejledningen til Forældreansvars-loven med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Retfærdighed

Ægtefællers øko. forhold

LBK nr. 774 af 07.08.19

Om bl.a. råderet, aftaler mellem ægtefæller, hæftelse for gæld, forsørgelsespligt og formuedeling.