Relevant lovgivning

Alle indlæg

Bidrags-bekendtgørelsen

BEK nr. 285 af 20.03.19

"Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag" om begyndelses-tidspunkt samt ændrings-tidspunkter.

Vejl. om intl. kompetence

VEJ nr. 9274 af 20.03.19

"Vejl. om intl. kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v." om bl.a. børnebortførelser.

CPR-loven

LBK nr. 646 af 02.06.17

Om bl.a. folkeregistrering samt folkeregistreringen af et barn.

Familieretshus-vejl.

VEJ nr. 9404 af 26.06.20

Vejledningen til Familieretshus-loven med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Forældreansvars-loven

LBK nr. 776 af 07.08.19

Om bl.a. forældremyndighed, barnets bopæl og varsling, samvær, inddragelse af barnet og barnets initiativ-ret.

Retspleje-loven

LBK nr. 938 af 10.09.19

Om bl.a. tvangsfuldbyrdelse, der giver Familieretten adgang til at føre sager om manglende samvær.

Vejl. til bidrags-bek.

VEJ nr. 9424 af 26.06.20

Dette er bidrags-vejledningen til reglerne om fastsættelse og ændring af børnebidrag og ægtefælle-bidrag ("Bidrags-bekendtgørelsen").

Supp. til vejl. intl. komp.

VEJ nr. 9257 af 20.03.19

Supplement til "Vejl. om intl. komp. i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.".

CPR-vejl.

VEJ nr. 9273 af 14.06.13

Vejledning om folkeregistrering med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Folkeskole-loven

LBK nr. 823 af 15.08.19

Bl.a. om barnets indskrivelse i en skole, når barnet er flyttet til eller allerede bor i området.

Forældreansvars-bek.

BEK nr. 299 af 20.03.19

Bekendtgørelse af Forældreansvars-loven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Børnebortførelses-loven

LBK nr. 768 af 07.08.19

Om bl.a. Centralmyndigheden, tilbagegivelse efter Haager-konventionen, sagsbehandling, afgørelser og retshjælp.

Børne- og ungeydelse-lov

LBK nr. 609 af 03.06.16

Om bl.a. betingelser for retten til B&U, regler for udbetaling og administration.

Familieretshus-loven

LBK nr. 766 af 07.08.19

Om bl.a. FRH´s opgaver, FRH´s Børneenhed, rådgivning og konflikthåndtering, §5 /§6 / §7-sager og indbringelse for Familieretten.

Forvaltnings-loven

LBK nr. 433 af 22.04.14

Bl.a. om inhabilitet, bisidder og partsrepræsentant, aktindsigt, meroffentligheds-princippet og partshøring.

Forældreansvars-vejl.

VEJ nr. 9403 af 26.06.20

Vejledningen til Forældreansvars-loven med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Få vores nyhedsbrev !