Relevant lovgivning

Alle indlæg

Retfærdighed

Bidrags-bekendtgørelsen

BEK nr. 285 af 20.03.19

"Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag" om begyndelses-tidspunkt samt ændrings-tidspunkter.

Gennemgang af loven

Vejl. om intl. kompetence

VEJ nr. 9274 af 20.03.19

"Vejl. om intl. kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v." om bl.a. børnebortførelser.

Retfærdighed

CPR-loven

LBK nr. 1297 af 03.09.20

Om bl.a. folkeregistrering samt folkeregistreringen af et barn.

Gennemgang af loven

Familieretshus-vejl.

VEJ nr. 9404 af 26.06.20

Vejledningen til Familieretshus-loven med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Retfærdighed

Forældreansvars-loven

LBK nr. 1768 af 30.11.20

Om bl.a. forældremyndighed, barnets bopæl og varsling, samvær, inddragelse af barnet og barnets initiativ-ret.

Retfærdighed

Retspleje-loven

LBK nr. 1445 af 29.09.20

Om bl.a. tvangsfuldbyrdelse, der giver Familieretten adgang til at føre sager om manglende samvær.

Gennemgang af loven

Vejl. til bidrags-bek.

VEJ nr. 9424 af 26.06.20

Dette er bidrags-vejledningen til reglerne om fastsættelse og ændring af børnebidrag og ægtefælle-bidrag ("Bidrags-bekendtgørelsen").

Gennemgang af loven

Supp. til vejl. intl. komp.

VEJ nr. 9257 af 20.03.19

Supplement til "Vejl. om intl. komp. i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.".

Gennemgang af loven

CPR-vejl.

VEJ nr. 9273 af 14.06.13

Vejledning om folkeregistrering med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.

Retfærdighed

Folkeskole-loven

LBK nr. 1396 af 28.09.20

Bl.a. om barnets indskrivelse i en skole, når barnet er flyttet til eller allerede bor i området.

Gennemgang af loven

Forældreansvars-bek.

BEK nr. 299 af 20.03.19

Bekendtgørelse af Forældreansvars-loven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Retfærdighed

Ægtefællers øko. forhold

LBK nr. 774 af 07.08.19

Om bl.a. råderet, aftaler mellem ægtefæller, hæftelse for gæld, forsørgelsespligt og formuedeling.

Retfærdighed

Børnebortførelses-loven

LBK nr. 768 af 07.08.19

Om bl.a. Centralmyndigheden, tilbagegivelse efter Haager-konventionen, sagsbehandling, afgørelser og retshjælp.

Retfærdighed

Børne- og ungeydelse-lov

LBK nr. 609 af 03.06.16

Om bl.a. betingelser for retten til B&U, regler for udbetaling og administration.

Retfærdighed

Familieretshus-loven

LBK nr. 766 af 07.08.19

Om bl.a. FRH´s opgaver, FRH´s Børneenhed, rådgivning og konflikthåndtering, §5 /§6 / §7-sager og indbringelse for Familieretten.

Retfærdighed

Forvaltnings-loven

LBK nr. 433 af 22.04.14

Bl.a. om inhabilitet, bisidder og partsrepræsentant, aktindsigt, meroffentligheds-princippet og partshøring.

Gennemgang af loven

Forældreansvars-vejl.

VEJ nr. 10064 af 20.12.20

Vejledningen til Forældreansvars-loven med beskrivelser af og uddybende forklaringer til alle paragraffer.