top of page

Ekstra SU på videregående uddannelse

Opdateret: 24. sep. 2020

Hvis du bliver forælder under en videregående uddannelse, kan du muligvis få ekstra SU.Hvis du (og det gælder både mødre og fædre) får et barn, mens du er i gang med en videregående uddannelse, kan du få ekstra SU - såkaldte "fødsels-klip" - også selv om du har brugt alle dine almindelige SU-klip.

Informationerne om den ekstra SU er hentet fra denne side hos SU.dk. Du henvises til den pågældende side, hvis du har spørgsmål eller lignende.

Emnet hører ikke til de sammenhænge, vi normalt dækker - men er taget med, da mange ikke er klar over muligheden for ekstra SU.


Kriterier


Hjemmesiden beskriver kriterierne således:

"For at få de ekstra SU-klip må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får de ekstra SU-klip udbetalt – men du må gerne".

"Du kan ikke få de ekstra SU-klip udbetalt samtidig med, at du 1) holder orlov, 2) er i lønnet praktik eller 3) får anden offentlig støtte", som eksempelvis kan være arbejdsløsheds-dagpenge, ressourceforløbs-ydelse, integrations-ydelse og flere andre.

Hvis du skal være mor


"Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du


 1. få 12 måneders ekstra SU-klip

 2. tidligst søge om de ekstra klip tre måneder før termins-datoen

 3. få de ekstra SU-klip udbetalt fra to måneder før termins-datoen

 4. selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have de ekstra klip udbetalt

 5. få udbetalt de ekstra SU-klip på tre forskellige måder (se længere nede på siden) og

 6. vælge at overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip du har til rådighed til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (barnets far kan ikke overføre ekstra SU til dig).


Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest / personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndigheds-påtegning".

Hvis du skal være far


"Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan du


 1. få seks måneders ekstra SU-klip

 2. du kan tidligst søge en måned før du vil have dine ekstra SU-klip udbetalt

 3. du får tidligst udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet

 4. du selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet under, du vil have de ekstra klip udbetalt

 5. du få udbetalt de ekstra klip på tre forskellige måder (se længere nede på siden) og

 6. barnets mor overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip hun har til rådighed til dig. Gør hun det, har du 12 måneders ekstra SU-klip. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre noget af din ekstra SU til barnets mor).

Hvis du er gift med moren, er det tilstrækkeligt at dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Hvis du ikke er gift med moren, skal du aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten / personattesten på dit uddannelses-sted. Står dit navn ikke på fødselsattesten/personattesten, skal du også vedlægge en kopi af faderskabs-erklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndigheds-påtegning".

Kun under samme uddannelse


"Du skal bruge de ekstra SU-klip i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre de ekstra klip til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra SU-klip på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse".

Udbetaling af ekstra SU


denne side hos SU.dk beskrives måderne, som den ekstra SU kan udbetales på.

"Vi kan udbetale din ekstra SU på tre måder. Uanset hvilken måde du vælger, kan vi højst udbetale to klip per måned. Du kan tidligst få udbetalt den ekstra SU fra den måned, du har afleveret en ansøgning på dit uddannelses-sted.

1. Enkelt-klip. Hvis du vælger at få din ekstra SU udbetalt som enkelt-klip, har du SU til 12 måneder som mor og til seks måneder som far, hvor du ikke behøver at være studieaktiv. Du får kun ét klip udbetalt om måneden, da du ikke kan få udbetalt almindelig SU, i de måneder du vælger enkelt-klip.

2. Dobbelt-klip. Hvis du vælger at få din ekstra SU udbetalt som dobbelt-klip, har du SU til seks måneder som mor og til tre måneder som far, hvor du ikke behøver at være studieaktiv. Hvis du får SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt dobbelt-klip. Du får to klip udbetalt om måneden, da du ikke kan få udbetalt almindelig SU, i de måneder du vælger dobbelt-klip.

3. Miks-klip. Her udbetaler vi den ekstra SU med et klip om måneden sammen med et klip af din almindelige SU. Derfor skal du være studieaktiv i perioden og opfylde de generelle betingelser. Du opfylder ikke betingelserne, hvis du for eksempel følger et særligt tilrettelagt uddannelses-forløb på nedsat tid. Som mor kan du få miks-klip i 12 måneder og som far i seks måneder. For at få miks-klip, skal du stadig have mere af den almindelige SU tilbage på dit klippekort. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, du får udbetalt miks-klip. Du får to klip udbetalt om måneden, i de måneder du vælger miks-klip".

Kan kombineres


"Du kan vælge at kombinere de forskellige former for udbetaling. Med andre ord behøver du ikke at vælge samme udbetalingsmåde for hele den ekstra SU. For eksempel kan du som mor vælge at få enkeltklip i de første seks måneder og miksklip i de sidste seks måneder, hvis du har genoptaget din uddannelse".

101 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page