top of page

Ny undersøgelse: barnets stemme ved samlivsbrud

En ny norsk undersøgelse afdækker børn som ”kompetente og meningsbærende aktører", der har holdninger til forskellige sider af deres livssituation, når forældrene går fra hinanden.Den norske undersøgelse afdækker, at børn generelt har klare meninger knyttet til forældrenes samlivsbrud i en række sammenhænge.


Undersøgelsen er udgivet af ”BARN Forskning om barn og barndom i norden” og bragt i ”BARN, vol. 39, nr. 4 (2021)” den 20. december 2021 på siderne 45-59 – du kommer til undersøgelsen ved at følge dette link.


Forskergruppen bag undersøgelsen består af Dina Helene Sunde (psykolog med særlig interesse for børn og unges mentale helbred samt barnets stemme og rettigheder), Linda Larsen (ph.d. i kognitiv videnskab med særlig interesse for i børns udvikling, læring og psykiske helbred samt læring i skolen) samt Maren Sand Helland (psykolog, ph.d. og forsker).Forholdsvis klare meninger hos børnene


Undersøgelsen involverede 503 børn mellem 7 og 15 år, der havde besvaret en række spørgsmål til undersøgelsen.


Resultatet af undersøgelsen var, at børn generelt har klare meninger omkring flere aspekter ved deres egen livssituation efter forældrene var gået fra hinanden.


For eksempel svarede en stor del af børnene forholdsvis klart på flere spørgsmål, som de gerne så blev gældende for dem – herunder ”At jeg kan se mine venner både når jeg er hos mor og far” (91,2 %), ”At jeg kan fortsætte på den samme skole” (86,6 %) og ”At jeg kan gå til de aktiviteter, jeg holder af, uanset hvem jeg er hos” (87,3 %).


Her inddelte forskerne svarene i 5 kategorier og hvor betydningsfulde disse var for det enkelte barn: ”Bostedsordning” (som er den norske betegnelse: om barnet fandt det vigtigt at bo hos mor, far eller ligeligt hos begge), ”Åbenhed” (at tale med forældrene og vise følelser), ”Kontinuitet” (fastholde sin hverdag), ”Forældresamarbejde” (f.eks. at forældre deltager sammen omkring jul) og ”Rammer” (f.eks. at samme regler gælder i begge hjem).


Undersøgelsen viste, at ældre børn i større grad havde klare meninger om ”medbestemmelse” og ”åbenhed”, mens yngre børn i større grad havde klare meninger om ”bostedsordning” og ”forældresamarbejde”.Bør indtænke barnets perspektiv


Undersøgelsens konklusion lyder:


”Børnene ser ud til at tage stilling som aktive aktører ved, at de i høj grad har klare meninger. Især alder ser ud til at have betydning for, om børnene har klare meninger eller ej. Konflikter hænger i lille grad sammen med børns meninger, og i dét omfang, de gør dét, kan de både hænge sammen med klare og mindre klare meninger hos børnene. Den veletablerede betydning af konflikt på forskellige udfald hos børn virker dermed i mindre grad at kunne forklare, hvorvidt børn, som oplever forældrekonflikt med samlivsbrud, har klare meninger om egen livssituation. Egenskaber ved barnet og familien ser derimod ud til at have større betydning end forventet”.


Desuden peger forskerne på vigtigheden af at indtænke barnets perspektiv, så dette både kan komme til udtryk og at der tages hensyn hertil.


Studiet er finansieret af ”Barne., ungdoms og familiedirektoratet” og Norges Forskningsråd.

48 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page