top of page

Ekstra SU på ungdomsuddannelse

Opdateret: 24. sep. 2020

Hvis du bliver forælder under en ungdomsuddannelse, kan du muligvis få ekstra SU.Hvis du (og det gælder både mødre og fædre) får et barn, mens du er i gang med en ungdomsuddannelse, kan du få ekstra SU - såkaldte "fødsels-rater" - i en begrænset periode. Mødre kan således få 12 måneders ekstra SU-rater og SU-lån, mens fædre kan få 6 måneders ekstra SU-rater og SU-lån.

Informationerne om den ekstra SU er hentet fra denne side hos SU.dk. Du henvises til den pågældende side, hvis du har spørgsmål eller lignende.

Emnet hører ikke til de sammenhænge, vi normalt dækker - men er taget med, da mange ikke er klar over muligheden for ekstra SU.


Kriterier


Hjemmesiden beskriver kriterierne således:

"For at få de ekstra SU-fødselsrater må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får den ekstra SU udbetalt – det bestemmer du selv".

"Du kan ikke få de ekstra SU-rater udbetalt samtidig med, at du 1) får almindelig SU (uanset om du er studieaktiv eller ej), 2) holder orlov eller 3) får anden offentlig støtte", som eksempelvis kan være arbejdsløsheds-dagpenge, ressourceforløbs-ydelse, integrations-ydelse og flere andre.

Hvis du skal være mor


"Hvis du bliver mor, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du


  1. få 12 måneders ekstra SU-rater

  2. tidligst søge om ekstra SU-rater tre måneder før termins-datoen

  3. få de ekstra SU-rater udbetalt fra to måneder før, du får barnet til tolv måneder efter (men maksimalt i 12 måneder i alt) og

  4. få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i 12 måneder eller som dobbelt-rater i seks måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbelt-rater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i seks måneder og dobbelt-rater i tre måneder.

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest/personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndigheds-påtegning".

Hvis du skal være far


"Hvis du bliver far, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du


  1. få seks måneders ekstra SU-rater

  2. få udbetalt de ekstra SU-rater inden for de første seks måneder efter, du får barnet og

  3. få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i seks måneder og/eller som dobbelt-rater i tre måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbelt-rater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i to måneder og dobbelt-rater i to måneder.

Hvis du er gift med moren, er det tilstrækkeligt at dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Hvis du ikke er gift med moren, skal du aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten / personattesten på dit uddannelses-sted. Står dit navn ikke på fødselsattesten / personattesten, skal du også vedlægge en kopi af faderskabs erklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndigheds-påtegning".

Dispensation


"I nogle tilfælde kan du ikke genoptage din uddannelse lige efter, du har brugt den ekstra SU, fordi dit uddannelses-sted ikke ønsker at modtage dig på det tidspunkt af året. Hvis det sker, kan du søge om dispensation til at få almindelig SU, i perioden indtil du igen er tilbage på din uddannelse. Du søger dispensation på dit uddannelses-sted".

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page