• skilsmissefamilien

Aktuel sag: styrket indsats mod negativ social kontrol

Regeringen har sendt et forslag til et nyt lovforslag om en styrket indsats mod negativ social kontrol i høring. Denne artikel følger sagen fra start til slut.Om sagen (7. november 2020 - om sagen):


Hen over sensommeren 2020 blev der i forskellige sammenhænge rettet fokus på religiøse ægteskaber og skilsmisse-kontrakter, der fastholdt muslimske kvinder i en uholdbar situation. Dette skrev ”Skilsmissefamilien” blandt andet om i denne artikel omhandlende en VIVE-rapport om at være fastlåst i et religiøst ægteskab og i denne artikel om problematiske skilsmisse-kontrakter i Odense, som boligministeren fandt ”fuldstændig forrykt og uacceptabelt”.


Siden har regeringen sendt et udkast til et nyt lovforslag i høring.


I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det blandt andet (med vores fremhævninger):


  • ”Integration handler ikke kun om sprog og arbejde, men i mindst lige så høj grad om værdier og kulturelle barrierer. Danmark er et samfund, hvor vi selv bestemmer, f.eks. hvilken uddannelse vi vil tage, hvem vi vil være kæreste og giftes med, og om vi vil skilles. Det er derfor en hovedprioritet for regeringen at hjælpe dem, der udsættes for negativ social kontrol, i deres frihedskamp. Regeringen vil forhindre, at kvinder fastholdes i religiøse ægteskaber mod deres vilje og hjælpe kvinder, der gerne vil være en del af Danmark, men som bliver forhindret i det af deres familier og omgangskreds”.


  • Ægteskabet skal være et ligeværdigt valg mellem to mennesker. Ikke et fængsel, man lokkes ind i som mindreårig eller fastholdes i ved hjælp af religiøse ægteskabs-og/eller skilsmissekontrakter. Regeringen vil derfor præcisere ordlyden af straffelovens bestemmelse om psykisk vold, så det klart signaleres, at negativ social kontrol udgør kerneområdet for bestemmelsens beskyttelse”.


  • "Regeringen vil endvidere forbyde religiøse vielser af mindreårige i Danmark, således at religiøse forkyndere eller andre personer, der står for en religiøs vielse eller indgåelsen af et andet ægteskabslignende forhold mellem mindreårige, skal kunne straffes”.


Høringsfristen er angivet til den 24. november 2020 med forventet ikrafttræden den 1. marts 2021.

18 visninger

Få vores nyhedsbrev !