top of page

Spørgsmål om uddannelsesbidrag

En folketings-politiker har spurgt ind til baggrunden for, at uddannelsesbidraget medregnes i den unges indkomst, når samværsforælderen betaler direkte til bopælsforælderen.Når en ung fylder 18 år, ophører samværsforælderens forpligtelse til at forsørge vedkommende. Men er den unge under uddannelse og fortsat hjemmeboende, kan forpligtelsen forlænges gennem det såkaldte ”uddannelsesbidrag”. Det svarer til normalbidragets grundbeløb, men kan ikke trækkes fra i skat, hvorfor det er et lidt større beløb end dét børnebidrag, man typisk har betalt.


Du kan læse mere om uddannelsesbidraget i denne beskrivende artikel fra ”Skilsmissefamilien”.Medregnes som skattepligtig indkomst


Men hvorfor medregnes uddannelsesbidraget overhovedet som skattepligtig indkomst for den unge, når bidraget betales af samværsforælderen til bopælsforælderen – og således reelt uden om den unge?


Og det er netop dét, som Malene Ambo-Rasmussen fra Venstre kom ind på med sit skriftlige spørgsmål den 22. september 2021. Det lød således:


”Vil ministeren oplyse, hvorfor uddannelsesbidrag betalt af samværsforælder til bopælsfor- ælder bliver medregnet som skattepligtig indkomst for barnet?”


Den 4. oktober 2021 svarede skatteministeriet således:


”Efter § 13 i lov om børns forsørgelse er et barns forældre hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste. Ved barnets fyldte 18. år ophører bidragspligten, men bidrag til undervisning eller uddannelse (uddannelsesbidrag) kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år. Retten til at kræve bidrag fastsat og til at indkræve bidraget har den, der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje. Et barn kan således ikke selv søge om bidrag og bliver heller ikke inddraget i behandlingen af sagen. Efter § 18 i lov om børns forsørgelse, tilkommer bidrag, herunder uddannelsesbidrag, barnet. Da uddannelsesbidraget tilkommer det voksne barn, er barnet skattepligtigt af denne indkomst. At bidraget efter reglerne i lov om børns forsørgelse udbetales til en anden ændrer ikke herpå. Beskatningen af uddannelsesbidraget sker således efter de almindelige skatteretlige principper”.Den unge betragtes ikke som "voksen"


Det er dog forholdsvis ulogisk, at den unge i nogle sammenhænge omkring uddannelsesbidraget betragtes som et barn uden indflydelse eller inddragelse – selv om barnet reelt kan være en voksen helt op til 24 år.


Men måske er det her afgørende, at den unge betragtes som et barn under samværsforælderens forsørgelsesforpligtelse, for ellers vil bidraget næppe kunne pålægges den pågældende forælder.


Måske er det en overvejelse værd, at man i stedet betragter 18-års-fødselsdagen som skæringstidspunkt som i så mange andre sammenhænge – og dermed, at uddannelsesbidraget knyttes mere til den unge i form af ansøgning af bidraget (evt. fra begge forældre via deling) og så videre.


Samtidig kan bidraget udbetales direkte til den unge, der dermed får den direkte pligt til at forsørge sig selv.Lovgivning


Herunder udvalgte paragraffer fra ”Lov om børns forsørgelse”:


  • § 13. Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste.

  • § 13, stk. 2. Opfylder én af forældrene ikke forsørgelsespligten over for barnet, kan det pålægges den pågældende forælder at udrede bidrag til barnets underhold.

  • § 14, stk. 3. Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år. Bidraget fastsættes efter stk. 1 og under hensyn til barnets indkomstforhold.

  • § 18. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer barnet.

958 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page