top of page

Satser for 2024

I denne artikel finder du satserne for diverse bidrag gældende i 2024, herunder børnebidrag, uddannelsesbidrag samt konfirmations- og beklædningsbidrag.​Mod slutningen af året frigives satserne for en række bidrag (herunder børnebidraget), som ændres fra nytår. Der er tale om en regulering af en række eksisterende satser, der foretages i takt med bl.a. inflationen.

Denne gennemgang vil kun omfatte skilsmisse-området og tilknyttede områder:


 • Børnebidrag

 • Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

 • Forhøjet børnebidrag

 • Børne- og ungeydelsen

 • Børnetilskud

 • Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne

 • ​Gebyr for behandling af anmodning om separation

 • ​Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse

 • ​Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse

 • Uddannelsesbidrag

 • Konfirmations- og beklædningsbidrag

 • Fødsels-, barsels- og navngivningsbidrag

 • Ægtefællebidrag

 • Gebyr for ansøgning om navneændring

 

De angivne tal er satserne for 2024. Tallene i parentes er satserne, som de var i 2023.

 

​"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (normalbidrag).


 • Normalbidrag: kr. 1.548 pr. måned (2023: kr. 1.500).

 • Normalbidragets grundbeløb: kr. 1.370 pr. måned (2023: kr. 1.328).

 • Tillæg til normalbidraget: kr. 178 pr. måned (2023: kr. 172).

 

 

​"Lov om børns forsørgelse" - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag.


 • ​Gebyr: kr. 3.000 (2023: kr. 2.800).

 

 

"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (forhøjet).


 • 100 procent: 1 barn ca. kr. 570.000 (2023: ca. kr. 560.000), 2 børn ca. kr. 640.000 (2023: ca. kr. 620.000), 3 børn ca. kr. 730.000 (2023: ca. kr. 700.000), 4 børn ca. kr. 840.000 (2023: ca. kr. 810.000) og 5 børn ca. kr. 990.000 (2023: ca. kr. 960.000).

 • 200 procent: 1 barn ca. kr. 800.000 (2023: ca. kr. 800.000), 2 børn ca. kr. 1.000.000 (2023: ca. kr. 900.000), 3 børn ca. kr. 1.100.000 (2023: ca. kr. 1.100.000), 4 børn ca. kr. 1.300.000 (2023 ca. kr. 1.200.000) og 5 børn ca. kr. 1.400.000 (2023: ca. kr. 1.300.000).

 • 300 procent: 1 barn ca. kr. 1.400.000 (2023: ca. kr. 1.400.000), 2 børn ca. kr. 1.800.000 (2023: ca. kr. 1.700.000), 3 børn ca. kr. 2.100.000 (2023: ca. kr. 2.000.000), 4 børn ca. kr. 2.300.000 (2023: ca. kr. 2.200.000) og 5 børn ca. kr. 2.500.000 (2023: ca. kr. 2.400.000).

 

 

”Børne- og ungeydelsesloven” – børne- og ungeydelsen


 • Børneydelse 0-2-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. kvartal kr. 5.124 (2023: pr. kvartal kr. 4.746) eller halvdelen af beløbet ved deling: kr. 2.562.

 • Børneydelse 3-6-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. kvartal kr. 4.056 (2023: pr. kvartal kr. 3.756) eller halvdelen af beløbet ved deling: kr. 2.028.

 • Børneydelse 7-14-årige, udbetalt kvartalsvis: pr. kvartal kr. 3.192 (2023: pr. kvartal kr. 2.955) eller halvdelen af beløbet ved deling: kr. 1.596.

 • Ungeydelse 15-17-årige, udbetalt månedsvis: pr. måned kr. 1.064 (2023: pr. måned kr. 985) eller halvdelen af beløbet ved deling: kr. 532.

 

 

 

"Lov om børnetilskud" - ordinære tilskud, særlige tilskud m.v.


 • Ordinært børnetilskud: kr. 6.432 pr. år (2023: kr. 6.232).

 • Ekstra børnetilskud: kr. 6.556 pr. år (2023: kr. 6.352).

 • Særligt børnetilskud, grundbeløb: kr. 16.440 pr. år (2023: kr. 15.936).

 • Særligt børnetilskud, tillæg: kr. 2.136 pr. år (2023: kr. 2.064).

 • Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb: kr. 32.880 pr. år (2023: kr. 31.872).

 • Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg: kr. 4.272 pr. år (2023: kr. 4.128).

 • Flerbørnstilskud: kr. 10.616 pr. år (2023: kr. 10.288).

 • Adoptionstilskud: engangsbeløb på kr. 61.085 (2023: kr. 59.191).

 • Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre: kr. 8.452 pr. år (2023: kr. 8.188).

 • Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger: kr. 169.100 pr. år (2023: kr. 163.900).

 • Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger: kr. 253.600 pr. år (2023: kr. 245.700).


 

​"Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning".

 • Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne: kr. 1.900 (2023: kr. 1.650).

 • Gebyr for behandling af anmodning om separation: kr. 825 (2023: kr. 650).

 • Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse: kr. 825 (2023: kr. 650).

 • Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse: kr. 2.150 (2023: kr. 1.630).

 

 

​”Lov om børns forsørgelse" - uddannelsesbidrag.


 • Uddannelsesbidraget er på kr. 1.370 (normalbidragets grundbeløb) pr. måned.


Uddannelsesbidrag fastsættes ud fra bidragsbetalerens indtægt og kan evt. forhøjes:


 • Normalbidragets grundbeløb: 1 barn ca. kr. 430.000, 2 børn: ca. kr. 500.000, 3 børn: ca. kr. 570.000, 4 børn: ca. kr. 670.000 og 5 børn: ca. kr. 800.000.

 • 50 procent: 1 barn ca. kr. 700.000, 2 børn ca. kr. 800.000, 3 børn ca. kr. 900.000, 4 børn ca. kr. 1.000.000 og 5 børn ca. kr. 1.200.000.

 • 100 procent: 1 barn ca. kr. 1.100.000, 2 børn ca. kr. 1.200.000, 3 børn ca. kr. 1.400.000, 4 børn ca. kr. 1.600.000 og 5 børn ca. kr. 1.900.000.

 

 • Er barnets indkomst i 2024 ca. kr. 7.000 om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidragets grundbeløb, bortfalde.

 • Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er ca. kr. 6.000 om måneden.

 • Er et bidrag fastsat højere end normalbidragets grundbeløb, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger ca. kr. 7.000 om måneden

 

 

"Lov om børns forsørgelse" - konfirmations- og beklædningsbidrag.


 • ​Konfirmations- og beklædningsbidrag: kr. 4.110 (2022: kr. 3.984), svarende til 3 gange normalbidragets grundbeløb.

 

"Lov om børns forsørgelse" - fødsels-, barsels- og navngivningsbidrag.


 • Fødselsbidrag: kr. 942 (2023: kr. 913).

 • Barselsbidrag: kr. 1.640 (2023: kr. 1.589).

 • Navngivningsbidrag, herunder til dåb: kr. 1.370 (2023: kr. 1.328).

 

 

Ægtefællebidrag:


Fastsættelsen af ægtefællebidrag sker efter de regler, der er beskrevet af ”Skilsmissefamilien” (se under ”Emner”).


I forlængelse heraf gælder følgende:


 • Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil Familieretshuset normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv. Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2024 ikke ca. kr. 320.000, bør der ikke fastsættes bidrag.

 • Er bidragsbetalerens indkomst i 2024 mellem ca. kr. 320.000 og ca. kr. 340.000 om året, fastsætter Familieretshuset skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end ellers.

 • Familieretshuset vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. kr. 320.000 om året.

 

 

Omkring ”bidragsloftet” ved ægtefællebidrag:


 • Hvis bidragsmodtageren i 2024 har en årlig indkomst på ca. kr. 330.000 kr. til ca. kr. 370.000 eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Familieretshuset vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte bidrag.

 


Omkring bidragsbetalerens indkomst:


 • Hvis der er grundlag for at fastsætte bidrag, og hvis bidragsbetalerens indkomst i 2024 er under ca. kr. 900.000 om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil sige ca. kr. 330.000 til ca. kr. 350.000 om året.

 • Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. kr. 900.000 om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca. kr. 350.000 til ca. kr. 370.000 om året.

 • Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. kr. 370.000 om året.

 • Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. kr. 1,5 mio. om året, fastsætter Familieretshuset normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag er ca. kr. 370.000 kr. til ca. kr. 390.000 om året.

 • Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan Familieretshuset efter en konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag overstiger ca. kr. 390.000 om året.

 

"Navneloven".


 • Gebyr for ansøgning om navneændring: kr. 585,66 (2023: kr. 518).

 

125 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page