top of page

Sætter tal på suspenderet samvær

Social- og ældreministeren har fremlagt antallet af sager, hvor Familieretshuset har ophævet eller suspenderet samværet.



I kølvandet på de mange udvalgsspørgsmål blandt andet om Familieretshuset, samvær og ophævelse af samvær, der har været den seneste tid, så er der nu kommet svar på endnu ét.


Her handler det netop om omfanget af både § 6- og § 7-sager, hvor Familieretshuset har ophævet samværet.


Spørgsmålet, der blev stillet den 22. februar, lød:


”Vil ministeren oplyse, hvor mange gange Familieretshuset har afvist eller suspenderet samvær i de såkaldte paragraf 6 og paragraf 7-sager i perioden 1. juli – 31. december 2021?”


Svaret fra social- og ældreminister Astrid Krag (Socialdemokratiet) kom tidligere i dag, den 15. marts, og er ganske kort:


”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Familieretshuset.

Familieretshuset har på baggrund af en manuel gennemgang oplyst, at Familieretshuset i perioden 1. juli – 31. december 2021 har truffet 94 afgørelser i § 7-sager og 8 afgørelser i § 6-sager, hvor et samvær blev ophævet/suspenderet”.


Der er således samlet tale om 102 § 6- og § 7-sager henover de 6 måneder, der førte til en afgørelse med ophævet / suspenderet samvær.


Der foreligger endnu ikke data over den pågældende periode og det samlede antal sager. Men året forinden (dvs. 2020) indkom der i alt 9.797 § 6-sager (knap 2.400 i kvartalet) og i alt 9.973 § 7-sager (knap 2.400 i kvartalet).

42 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page