top of page

Rapport: erfaringer med de familieretlige myndigheder

​En ny rapport fra VIVE om forældres oplevelse af de familieretlige myndigheder efter oprettelsen af Familieretshuset i 2019 er netop blevet udsendt.Det er efterhånden tre år siden, at Familieretshuset erstattede Statsforvaltningen som myndighed på skilsmisseområdet og familieretterne blev oprettet under byretterne til behandling af familieretlige sager.


Og i dén periode har der været mange kritiske røster, blandt andet over lange ventetider, lang sagsbehandlingstid samt en opdeling i tre spor (grønne § 5-sager, gule § 6-sager og røde § 7-sager), der også har skabt udfordringer.


Dét har ført til flere tiltag, som ventes fuldt implementeret i 2022 – og i mellemtiden har Familieretshuset så undersøgt flere sammenhænge både før og efter reformen i 2019.


Og nu har ”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd” (VIVE) netop udsendt en rapport over resultaterne.


Rapporten kan læses i sin helhed ved at følge dette link – og herunder følger nogle af resultaterne:Udvalgte resultater


  • Børns trivsel er lidt bedre ved målingen i 2021 end i 2019 og 2020.

  • Der har været en stigning i andelen af børn, der ikke har samvær med forælderen, de ikke bor med (f.eks. angiver 26 % af forældrene, at dét barn, der er udvalgt til undersøgelsen, ikke har haft samvær med samværsforælderen den seneste måned).

  • Forældrene oplever, at forløbet i Familieretshuset er relevant (65 % i 2020 og 2021, 66 % i 2019).

  • Forældrene oplever også, at medarbejderne er gode til at sætte sig ind i forældrenes situation.

  • Dog er der færre forældre, der mener, at forløbet fører til et bedre forældresamarbejde eller hverdagsliv for børnene.Fokus på samværsforældre / komplekse sager


  • Samværsforældre, der oftest er mænd, er langt mindre tilfredse med den familieretlige sagsbehandling end bopælsforældre, der oftest er kvinder.

  • Forældre med komplekse sociale sager og mange risikofaktorer er mindre tilfredse med sagsbehandlingen end forældre, der har et lavere konfliktniveau og færre problemer.Rapporten er lagt ud på ”Skilsmissefamilien” hjemmeside under ”Forskning” og derunder ”Rapporter”.

76 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page