top of page

Flere midler til voldsudsatte mænd og deres børn

Voldsudsatte mænd og deres børn får nu bedre muligheder for hjælp i København og Guldborgsund - og måske er der et lovforslag om varig hjælp på vej.​Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at afsætte 1,5 millioner kroner til flere pladser på krisecentre for voldsudsatte mænd.


Ifølge Social- og Ældreministeriet får Mandecentrets afdeling i København 1 million kroner til at ”samle, udvide og styrke deres tilbud” samt være bedre i stand til at ”håndtere efterspørgslen efter hjælp fra voldsudsatte mænd, som de oplever under de nuværende COVID-19 restriktioner”.


Samtidig får Krisecenter Guldborgsund, der tilsyneladende oplever stor efterspørgsel efter pladserne, en halv million kroner til at oprette nødpladser til voldsudsatte mænd og deres børn for at ”modvirke et stort pres på kapaciteten, som kan blive øget under COVID-19-pandemien”.


Social- og Ældreminister Astrid Krag udtaler til ministeriets hjemmeside:


”Vold ødelægger mennesker, og det skal vi bekæmpe i alle former. Mænd skal kunne få hjælp, hvis de og deres børn har brug for at komme væk fra partnervold. Jeg er glad for opbakningen til at sætte ind med ekstra støtte til voldsramte mænd i en tid med corona-restriktioner”.Beslutningsforslag på bordet


En plads på et krisecenter kan muligvis gøre en forskel for voldsudsatte i generel forstand, men også i forbindelse med en skilsmisse – og i øvrigt både for mænd og kvinder. Der er imidlertid en kønsmæssig forskel på sådanne tilbud, og dette er i øjeblikket oppe at vende på Christiansborg.


Den 5. marts 2021 fremsatte folketingsmedlemmerne Pernille Skipper (Enhedslisten) og Trine Torp (Socialistisk Folkeparti) således et beslutningsforslag, hvor der blandt andet står:


”Alle personer, uanset køn eller baggrund, har ret til samfundets beskyttelse, hjælp og behandling, hvis de udsættes for vold i nære relationer. Der er i dag begrænsede tilbud til mænd, der udsættes for vold i nære relationer”.


Og videre:


”Forslagsstillerne mener, at alle borgere, der udsættes forvold eller trusler om vold i nære relationer, har krav på beskyttelse og hjælp fra samfundet. Beslutningsforslaget indebærer derfor, at regeringen skal indkalde til forhandlinger om indførelse og finansiering af en ny § 109 a i serviceloven, der tilbyder en midlertidig boform, beskyttelse, rådgivning og behandling til mænd, der udsættes for fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold i nære relationer. Mændene skal kunne være ledsaget af børn og skal i øvrigt kunne modtage samme type hjælp og støtte som kvinder, der tager ophold på tilbud efter servicelovens § 109. Også de børn, der eventuelt måtte ledsage mændene, skal kunne modtage psykologhjælp”.


Beslutningsforslaget vil (hvis vedtaget) medføre, at regeringen inden udgangen af folketingsåret 2021-22 skal indkalde til forhandlinger om indførelse og finansiering af et lovforslag, der med en ny bestemmelse i serviceloven sikrer voldsudsatte mænd ret til beskyttelse, behandling, rådgivning og en midlertidig boform på lige fod med voldsudsatte kvinder.


Beslutningsforslaget er i øjeblikket henvist til Ligestillingsudvalget, og ”Skilsmissefamilien” følger sagen fremadrettet.

20 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page