top of page

Midler til mænd i krise

Frivillige organisationer og foreninger kan nu søge om midler til at hjælpe mænd i krise, f.eks. på grund af skilsmisse.For nylig udsendte ligestillingsminister Marie Bjerre en handlingsplan for mænds og drenges ligestilling.


Og godt nok har skilsmisseområdet, som vi jo følger, normalt ikke så meget med ligestilling at gøre – men handlingsplanen har faktisk skilsmisseramte mænd i tankerne.


For den ene af de to ansøgningspuljer, man kan søge midler fra, er nemlig tiltænkt mænd, der oplever en livskrise som f.eks. arbejdsløshed, sygdom, dødsfald – eller skilsmisse. Formålet er ”at støtte mændene og dermed mindske deres risiko for social eksklusion”, hvor der udbydes i alt 2,2 mio. kr. ”til konkrete projekter”.


 

Om puljemidlerne og ansøgning


Kriterierne til ansøgningen fremgår af denne side – her i uddrag:

 

  • ”Formålet med ansøgningspuljen er at støtte mænd i en livskrise som følge af fx skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, dødsfald mv., og dermed mindske risikoen for social eksklusion”.

 

  • ”Der gives i ansøgningspuljen tilskud til projekter om støtte og netværk til mænd, der oplever en livskrise. Det kan være lokale netværksgrupper, hvor mænd kan mødes, få viden og udveksle erfaringer, samt rådgivningsaktiviteter og oplysningsmateriale mv.”.

 

  • ”Der kan i ansøgningspuljen gives tilskud til projekter med aktiviteter i form af støtte og netværk i forhold til krise fx skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, dødsfald mv. samt støtte til fædre i håndteringen af forældreskabet i forbindelse med en skilsmisse, herunder i deres forberedelse af drøftelser om samvær ved skilsmisse mv. med fokus på barnets bedste”.

 

  • ”Puljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger mv.”.

 

  • ”Der er afsat i alt 2,2 mio. kr. til ansøgningspuljen til projekter. Der gives støtte på minimum 500.000 kr. og maksimum 1.100.000 kr. pr. projekt. Projektbeløbene vil kunne skaleres i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne”.

 

 

Desuden fremgår en række kriterier, som vurderingen af ansøgningerne til ansøgningspuljen vil ske på baggrund af.

14 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page