top of page

Familieretten afsiger dom imod Familieretshuset

​Familieretshusets praksis omkring dokumentation for samvær i forbindelse med børne- og ungeydelsen er stoppet af Familieretten.Sidste år vedtog Folketinget, at børne- og ungeydelsen fra 1. januar i år (og under en række forudsætninger) skulle deles mellem begge forældre. Der er dog mulighed for at ændre udbetalingen, hvis forældrene over for Udbetaling Danmark kan dokumentere, hvordan barnets samvær er fordelt.


Her har Familieretshuset så indført en praksis, hvor de har truffet afgørelse om dokumentation for samværet til brug for den ændrede udbetaling.


Og det er dén, som Familieretten i en nylig sag har sat en stopper for.


I en artikel om situationen skriver Familieretshuset, at dommen ”ophæver afgørelse om dokumentation for samvær alene til brug for ændring af udbetaling af børne- og ungeydelsen”.


Og ikke nok med dét: Familieretten har angiveligt samtidig ”henvist til, at Familieretshuset ikke har mulighed for at træffe disse afgørelser”.


Familieretshuset skriver videre, at de derfor har ændret praksis, så de ”ikke længere træffer afgørelser, der alene dokumenterer samværet til brug for ændring af udbetalingen”.


Det bliver derfor fremadrettet Udbetaling Danmark, man skal kontakte, hvis man (på baggrund af en afgørelse, som Familieretshuset har truffet) ønsker at ændre delingen og udbetalingen af børne- og ungeydelsen.

84 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page