top of page

Evaluering af indsats mod negativ social kontrol

Regeringen har et lovforslag undervejs, der skal forhindre negativ social kontrol, herunder i skilsmisse-relaterede sammenhænge. Nu er en evaluering af indsatsen udkommet.Én af de sager, som ”Skilsmissefamilien” løbende følger, handler om indsatsen mod negativ kontrol. Her vil regeringen blandt andet forhindre, at kvinder fastholdes i religiøse ægteskaber mod deres vilje samt hjælpe kvinder, der gerne vil være en del af Danmark, men som bliver forhindret i det af deres familier og omgangskreds.


Nu er evalueringen af ”National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” udkommet. Den er gennemført af COWI for ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” i perioden 2017-2020.”Et skridt på vejen”


Evalueringen dækker mange forskellige sammenhænge, hvor den særligt for vores interesse i skilsmisse-relaterede sammenhænge forholder sig til temaet på denne måde:


Et konsortium bestående af ”Al´s Research” og ”Dansk Flygtningehjælp” har udviklet og gennemført en kampagne i form af undervisnings- og debat-tilbud. Formålet med initiativet var ifølge evalueringen at ”give flygtninge og indvandrere viden, som de kan bruge til at handle i forhold til barrierer for ligestilling og den negative sociale kontrol, de kan opleve i deres hverdag”.


I perioden blev der afviklet 108 kurser over hele landet, og ifølge evalueringen har der været ”stor efterspørgsel på kurserne”.


Desuden vurderes det, at ”deltagernes nyligt tilegnede viden om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol inden for økonomi, skilsmisse, vold, seksualitet, familieret og mobilitet må forventes at udgøre et skridt på vejen til ændring af adfærd”.


Det fremgår blandt andet af resultaterne, at ”87 procent af deltagerne er enige eller meget enige i, at de har lært noget nyt om henholdsvis ægteskab og skilsmisse, kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark generelt”.


Hertil kommer, at ”ca. 90 procent er enige eller meget enige i, at de har lært noget nyt om mænds og kvinders roller på arbejdsmarkedet, vold i familien og opdragelse af børn og unge i Danmark” – samt en række andre konklusioner.”En glad minister”


Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) udtaler ifølge ministeriet:


"Jeg er en glad minister. Rapporten viser, at vi er blevet bedre til at hjælpe de mange unge, der er udsat for negativ social kontrol. Men jeg tror desværre kun vi ser toppen af isbjerget. Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange unge ikke selv kan vælge deres kæreste og leve et normalt dansk ungdomsliv. Derfor kommer vi nu til at skrue yderligere op for indsatsen imod negativ social kontrol”.


I alt 22 initiativer har styrket det forebyggende og håndterende arbejde i 86 kommuner, herunder en ny sikkerhedskonsulentordning, et øget antal udslusningsboliger, opkvalificering af frontpersonale, rådgivning til kommuner og psykologhjælp til personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.


”Skilsmissefamilien” dækker som nævnt fortsat lovforslaget om negativ social kontrol.


37 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page