top of page

FORKASTET: sikre mænd midlertidigt ophold under krise

Opdateret: 29. sep. 2021

Folketinget har FORKASTET et beslutningsforslag om at sikre mænd muligheden for midlertidigt ophold i krisesituationer på lige fod med kvinder. Denne artikel følger sagen fra start til slut.Beslutningsforslaget kan læses her.


Seneste opdatering (3. juni 2021 – andenbehandling i Folketinget):


I dag blev sagen andenbehandlet i Folketinget. Og afstemningen blev endestationen for beslutningsforslaget: 36 stemte for, mens 59 stemte imod – og dermed blev forslaget forkastet.Tidligere opdatering (23. april 2021 – førstebehandling i Folketinget):


Sagen skal efter planen førstebehandles i Folketinget fredag den 23. april 2021.


"Skilsmissefamilien" dækker sagen fra start til slut.Beslutningsforslaget


Beslutningsforslaget blev fremsat den 9. februar 2021 af 4 folketings-politikere fra Ny Borgerlige: Mette Thiesen, Peter Seier Christensen, Lars Boje Mathiesen og Pernille Vermund.


Det fremgår af den skriftlige beskrivelse af beslutningsforslaget: ”Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte den nødvendige lovgivning, således at mænd efter servicelovens § 109 på lige fod med kvinder får et retskrav på midlertidigt ophold i boformer, når de har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Mændene skal kunne være ledsaget af deres børn, og de skal under opholdet modtage omsorg og støtte, herunder tilbud om psykologhjælp”.


​Herunder følger uddrag af bemærkningerne til beslutningsforslaget:


”Efter servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg, støtte og psykologhjælp. En tilsvarende ret findes ikke for mænd og deres børn, når de udsættes for samme former for vold, trusler om vold eller krise i relation til familie- eller samlivsforhold”.

”Det savner fornuft og rimelighed, når mænd og deres børn har en dårligere retsstilling end kvinder, når der ikke er tvivl om behovet for hjælp hos mænd og deres børn”.


”Med dette beslutningsforslag skal det afgørende ikke være borgerens køn efter § 109, men det konkrete behov hos borgeren. Mænd og deres børn har også brug for midlertidigbeskyttelse ved vold i hjemmet”.


Sådan behandles beslutningsforslaget i Folketinget


Beslutningsforslaget blev fremsat den 9. februar 2021 af 4 folketings-politikere fra Ny Borgerlige: Mette Thiesen, Peter Seier Christensen, Lars Boje Mathiesen og Pernille Vermund.


Beslutningsforslaget har til hensigt at forklare en handling eller et initiativ, som forslagsstillerne vil pålægge regeringen at gøre til virkelighed – og således udmønte i et lovforslag.


Beslutningsforslaget skal behandles 1-2 gange (i modsætning til et lovforslags 3 gange), før det kan vedtages.

13 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page