top of page

Studie om skilsmissebørn og alkoholmisbrug

Et studie viser, at forældrenes skænderier og skilsmisse kan kobles til, at barnet senere udvikler et alkoholmisbrug.
Tidligere undersøgelser har påvist, at børn, der oplever forskellige livsudfordringer, bliver påvirket på forskellige måder – og som voksne kan have en forøget risiko for forskellige former for uhensigtsmæssig adfærd.


For eksempel kan en forælders død påvirke barnet emotionelt i så stort et omfang, at barnet på både kort og lang sigt udvikler psykologiske problemer, der udmøntes i en ændret og uhensigtsmæssig adfærd, evt. gennem misbrug.

 

Og kort efter jul skrev den amerikanske forening ”Alcoholics Anonymous” (red: anonyme alkoholikere) så om et nyere studie, der yderligere underbygger den sørgelige sammenhæng.

 


Fra stridigheder i hjemmet til alkoholmisbrug


Forskernes tilgang var forståelsen af, at nogle børn oplever forældrene skændes og sidenhen gå fra hinanden – og at en forholdsvis stor del af disse børn udviklede et alkoholmisbrug, når de blev ældre / voksne.


De ville derfor forholde sig til, om børn mere sandsynligt vil udvikle et alkoholmisbrug senere i livet på grund af stridighederne i hjemmet, og om forældrenes skilsmisse havde en betydning. Og i forlængelse heraf, om denne type barn har en chance for en sund fremtid…

 

Undersøgelsen omfattede 9.005 voksne tvillinger, hvor forskerne afdækkede forskellige forhold som hvorvidt personen havde et alkoholmisbrug, om forældrene var blevet skilt, om en forælder havde et alkoholmisbrug og hvorvidt forældrene havde uoverensstemmelser i forholdet.

 

Den korte udlægning af undersøgelsens resultater lød: ”Resultaterne underbyggede stærkt forståelsen af, at alkoholmisbrug overføres mellem generationerne (red.: fra forælder til barn) – og indikerede, at forældrenes alkoholmisbrug havde indirekte virkninger på barnets alkoholmisbrug gennem eksponering for forældrenes skilsmisse og forældrenes uoverensstemmelser i forholdet”.


Desuden viste undersøgelsen, at effekterne var konsistente på tværs af mænd og kvinder.

 

Man skal dog huske på, at det ikke er givet, at børn reagerer på de beskrevne måder. Nogle vil for eksempel have så megen resiliens (modstandskraft), at de er mere robuste og kan tåle mere – og at de derfor i sidste ende formår at overkomme sine udfordringer bedre, uden at udvikle et misbrug.

 


Forklaringen på udviklingen af et alkoholmisbrug


Forskerne satte også ord på de mulige forklaringer på et barns forøgede risiko for at udvikle et alkoholmisbrug, når barnet levede under udfordrende omstændigheder som uoverensstemmelser i forældrenes forhold og forældrenes skilsmisse.

 

For det første oplever barnet ofte mange tab, når der er splid og skilsmisse i hjemmet: for eksempel tabt tid med hver forælder, tab af økonomisk sikkerhed, tab af følelsesmæssig sikkerhed, tab af religiøs praksis/tro og nedsat fysisk sundhed.


For det andet kan det handle om barnets forståelse af sig selv og de former for adfærdsmønstre, som barnet i høj grad får ved at observere og generelt lære gennem forældrene – at forældrenes uhensigtsmæssige og negative mønstre overføres til barnet.


Og for det tredje, at de negative oplevelser ofte fører til skyldfølelse, angst, forlegenhed, forvirring, vrede eller depression.

 

De uhensigtsmæssige og negative adfærdsmønstre samt negative følelser, som barnet ikke kan modvirke, efterlader barnet i en emotionelt vanskelig situation – og derfor bliver alkoholmisbruget en udvej, om end uhensigtsmæssig...

43 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page