top of page

Skal have samtykke fra voldsudøveren for at flygte fra vedkommende

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har besvaret et spørgsmål om situationen, hvor et barn eller en ung søger ophold på et børne-ungekrisecenter – og i dén forbindelse skal have samtykke fra hjemmet, vedkommende flygter fra."Joannahuset" er et forholdsvis nystartet krisecenter for børn og unge, der tilbyder målgruppen besøg i huset på Christianshavn samt samtaler og rådgivning anonymt (se sidst i denne artikel).


Men som Joannahusets daglige leder, Jette Wilhelmsen, sagde til Radio4 den 8. februar i dette interview, så kræver det samtykke fra forældrene – og det er, siger hun videre, problematisk, at børn og unge skal have samtykke fra dét hjem, de er flygtet fra.


Eksempel måtte den børnefaglige medarbejder, Asger Bregnhøj, afvise unge ved indgangen, fordi de ikke havde samtykke fra forældrene med:


”Det giver absolut ingen mening for mig, at de skal gå ud igen, når de har valgt at opsøge hjælp hos os. Tit er det nat og rigtig koldt udenfor. Så den alternative løsning, der ofte bliver, er ikke til at bære. At de enten går udenfor eller tager hjem til det sted, de er taget væk fra”, som han sagde til Radio4 Morgen.Spørgsmål til ministeren


I artiklen retter oppositionspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti ”skarp kritik af Socialdemokratiet, der for halvandet år siden skruede reglerne sammen”.


Og kort efter, den 10. februar 2022, stillede folketings-medlem Marlene Ambo-Rasmussen (netop fra Venstre) dette spørgsmål til social- og ældreminister Astrid Krag (S):


”Anerkender ministeren i lyset af forældreansvarslovens § 1, hvoraf følger, at ”(i) alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række”, at dette ikke er tilfældet, når voldsramte børn og unge skal have samtykke fra de voldsudøvende forældre for at opholde sig på et børne-ungekrisecenter?”Svar fra ministeren


Svaret fra social- og ældreminister Astrid Krag kom den 18. februar 2022 (gengives herunder i sin helhed):


”Det er helt centralt, at hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse kommer i første række, og børn og unge, som oplever omsorgssvigt og vold i hjemmet, må aldrig være overladt til sig. Derfor kan kommunerne sætte ind med akut hjælp, når der er brug for det, og altså også i situationer, hvor børn udsættes for vold i hjemmet, for børn skal ikke tilbage til volden.

Kommunerne har således som myndighed ansvaret for at tilbyde hjælp og støtte til mindreårige børn og unge, der oplever omsorgssvigt og vold i hjemmet. Da kommunerne er forpligtet til at gribe ind, har kommunerne også en helt særlig adgang til at iværksætte nødvendige foranstaltninger uden samtykke fra forældrene. Dette skal de, når der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, fx i en situation hvor forældrene udøver vold. Kommunerne kan derfor døgnet rundt træffe foreløbig afgørelse for mindreårige børn og unge om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra forældrene.

Ankestyrelsen har som myndighed ligeledes en mulighed for af egen drift at træffe foreløbige afgørelser om bl.a. anbringelse uden samtykke, hvis der er behov herfor, og kommunen ikke træffer de fornødne afgørelser.

Forsøgsordningen med Joannahuset er som landets første ungekrisecenter et nybrud, og her kan unge i forskellige former for krisehenvende sig. Joannahuset kan både være en udstrakt hånd til de unge og kan samtidig hjælpe med at bygge bro til de myndigheder, der har kompetence til at træffe afgørelser, evt. uden forældrenes samtykke, nemlig kommunen og Ankestyrelsen, og støtte den unge i denne dialog, så den unge kan få den hjælp, der er brug for.


Uanset hvad, må børn og unge, som oplever omsorgssvigt og vold i hjemmet, aldrig være overladt til sig selv eller stå alene med deres problemer. Børn og unge i krise skal altid kunne finde tryghed og sikkerhed. Derfor har jeg haft en dialog med ordførerne bag Børnene Først om forsøgsordningen med børne-unge-krisecenteret, og vi ser nærmere på mulige løsninger”.Joannahuset


Du kan på denne side læse mere om Joannahuset, der ligger på Christianshavn og tilbyder at være et fristed, hvor barnet / den unge ”kan tale med en voksen og få en seng at sove i”.


Desuden fremhæver Joannahuset, at man ikke behøver fortælle sit navn eller hvor man bor, at man kan komme og gå som det passer én og at man altid må tage en god ven, søster eller bror med i Joannahuset.

25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page