top of page

"Rimeligt at tage penge fra Familieretshuset?"

En folketingspolitiker spurgte ind til baggrunden for, at Familieretshuset tilsyneladende mister midler på Finansloven.Familieretshuset har de senere år fået ekstra midler for at afhjælpe dén underfinansiering, som det nye familieretlige system tilsyneladende har haft.


I starten af oktober stillede folketingsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen (Venstre) et spørgsmål til Social- og ældreminister Astrid Krag (Socialdemokratiet) om Familieretshusets økonomi. Ambo-Rasmussen pegede således på, at det ifølge teksten til Finansloven fremgik, at Familieretshuset så ud til at få færre penge de kommende år.


Spørgsmålet, som Marlene Ambo-Rasmussen stillede, lød:


” Er det ministerens holdning, at det er rimeligt at tage penge fra finanslovens § 15.12.01 ”Familieretshuset”, når der de seneste år har vist sig at være problemer med driften med den hidtidige finansiering?”.”Skyldes ikke, at man tager penge fra Familieretshuset”


Senere på måneden kom svaret så fra social- og ældreminister Astrid Krag. Og det viste sig, faldet hang sammen med, at de penge, der tidligere var afsat ekstraordinært for at ”understøtte en god start for det nye system”, var aftagende.


Her følger Astrid Krags svar i sin helhed:


”Familieretshuset blev oprettet den 1. april 2019 som følge af ”Aftale om ét samlet familieretligt system”, der blev indgået af den daværende regering og alle Folketingets partier i marts 2018. Grundet implementeringsudfordringer er der efterfølgende tilført store midlertidige bevillinger med det formål at håndtere de initiale implementeringsvanskeligheder. Således blev der med Finansloven for 2020 afsat over 100 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af Familieretshusets aktiviteter. Derudover er der med Finansloven for 2021 foretaget et markant løft af Familieretshusets økonomi i perioden 2021-2024, i overensstemmelse med ”Aftale om nedbringelse af ventetider i Familieretshuset”. Midlerne har bl.a. til formål at sikre, at Familieretshuset kan bruge sine kræfter på at afvikle sagspuklen og nedbringe ventetiden for borgerne. Der er redegjort for bevillingstilførslen i tabel 1.


(Her fremgår i Folketingets materiale en tabel, hvor følgende fremgår: i Finansloven er der afsat 104 mio. kr. Og i Finanslov 2021 er der afsat midler til de efterfølgende 4 år, svarende til 238,4 mio. kr. i 2021, 221,8 mio. kr. i 2022, 205,2 mio. kr. i 2023 og 171,2 mio. kr.)


Det fremadrettede bevillingsfald for Familieretshuset skyldes således ikke, at man ”tager penge” fra Familieretshuset. Det er derimod udtryk for, at de midler, man afsatte midlertidigt for at understøtte en god start for det nye system, er aftagende, i overensstemmelse med aftalerne bag.

45 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page