top of page

Regeringens lovprogram 2023-24

Regeringen har fremlagt sit lovprogram for det kommende folketingsår, 2023-24. I denne artikel sættes der fokus på de lovforslag, som er relevante for skilsmisse-området samt tilknyttede områder.
I dag åbnede Folketinget til en ny politisk sæson, og regeringen offentliggjorde derfor sit lovprogram for det nye folketingsår. Det indeholder de lovforslag, som regeringen forventer at fremlægge i løbet af folketingsåret.


I denne artikel får du et overblik over de sager, som er relevante for skilsmisse-området samt tilknyttede områder. Bemærk, at ”Skilsmissefamilien” fremover løbende følger lovforslagene nævnt herunder på siden ”Aktuelle sager”.


Du finder regeringens samlede lovprogram for folketings-året 2023-24 på denne side.Ligestilling af krisecentertilbud til mænd


Lovforslaget beskrives således i lovprogrammet:


”Lovforslaget har til formål at sikre en ligestilling af krisecentertilbud til voldsudsatte kvinder og mænd. Med lovforslaget sikres mænd udsat for vold i nære relationer adgang til krisecentre og de dertilhørende rettigheder svarende til den hjælp, som kvinder har ret til efter servicelovens § 109. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2023 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti fra april 2023 og på regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab fra juni 2023”.


Det forventes, at lovforslaget opstartes i 2024.Selvstændig bestemmelse om psykisk vold (for Grønland)


Lovforslaget beskrives således i lovprogrammet:


”Formålet med lovforslaget er at indføre en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i den grønlandske kriminallov. Med lovforslaget bliver det afspejlet, at psykisk vold i nære relationer kan være lige så alvorligt og skadeligt som fysisk vold, og at udøvelse af psykisk vold bør være lige så kriminelt som vold i øvrigt”.


Det forventes, at lovforslaget opstartes i 2023.Ventet punkt udeladt


Det var ventet, at social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ville fremsætte et lovforslag om at indskrive forældre-fremmedgørelse i lovgivningen. Dette skete imidlertid ikke.


”Skilsmissefamilien” vil også følge ministeren i denne sammenhæng og særligt, hvis emnet rejses på anden vis.

22 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Комментарии


bottom of page