top of page

Regeringens lovprogram 2021-22.

Opdateret: 22. feb. 2023

Regeringen har fremlagt sit lovprogram for det kommende folketingsår, 2021-22. I denne artikel sættes der fokus på de lovforslag, som er relevante for skilsmisse-området samt tilknyttede områder.I dag åbnede Folketinget til en ny politisk sæson, og regeringen offentliggjorde derfor sit lovprogram for det nye folketingsår. Det indeholder de lovforslag, som regeringen forventer at fremlægge i løbet af folketingsåret.

I denne artikel får du et overblik over de sager, som er relevante for skilsmisse-området samt tilknyttede områder.


Bemærk, at ”Skilsmissefamilien” fremover løbende følger alle lovforslag nævnt herunder på siden ”Aktuelle sager”.


Du finder regeringens samlede lovprogram for folketings-året 2021-22 på denne side.Et "stille" år


Det skal bemærkes, at det fra et skilsmisse-perspektiv ligner et forholdsvis ”stille” år. I hvert fald er der ingen sager, der entydigt handler om skilsmisser – men dog flere sager, der kan have en relevans for skilsmisse-ramte, deres familie, deres børn og lignende. Og det er derfor de tilknyttede sager, der fylder mest, og dermed også disse sager, som ”Skilsmissefamilien” følger fremover (samt naturligvis eventuelle sager, der måtte komme til i løbet af året).Aktuelle sager


Herunder følger de sager, som "Skilsmissefamilien" følger fremover.Barnets lov


Lovforslaget har til formål at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme.


Reglerne skal sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredningen af barnets behov, indsatser og opfølgning på trivsel og udvikling. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om børnene først mellem regeringen (Socialdemokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti fra maj 2021.


Sagen hører under social- og ældreministeriet og forventes opstartet i februar 2022.Styrket indsats mod stalking


Lovforslaget, der har til formål at styrke indsatsen mod stalking, udmønter flere initiativer fra regeringens udspil mod stalking fra august 2021.


Sagen hører under justitsministeriet og forventes opstartet i oktober 2021.Ligestilling i SU-systemet


Lovforslaget har bl.a. til formål at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder i SU-systemet, så mænd og kvinder tildeles samme antal ekstra måneder med SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Lovforslaget vil derudover indeholde en række administrative ændringer, præciseringer og bemyndigelser.


Sagen hører under uddannelses- og forskningsministeren og forventes opstartet i oktober 2021.Initiativer til beskyttelse af børn imod vold


Lovforslaget vil indeholde forslag om strafskærpelser for vold begået mod et barn af en person i eller nært knyttet til barnets husstand, skærpelse af vandelskravet i reglerne om permanent opholdstilladelse, så flere straffelovsovertrædelser, bl.a. rettet mod børn, kommer til at føre til udelukkelse fra permanent opholdstilladelse, udvidelse af karensreglen for familiesammenføring med børn, rettet mod genopdragelsesrejser, og sanktioner i ydelsessystemet for personer, der er straffet for vold eller grov vold mod børn i nære relationer.


Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om tiltag, der skal beskytte børn fra indvandrerfamilier imod vold og negativ social kontrol mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance fra juni 2021.

Lovforslaget har endvidere til formål at præcisere muligheden for at få ophævet en udvisningsdom og samtidig forhindre, at udlændinge på tålt ophold vil kunne genindtræde i et tidligere meddelt opholdsgrundlag, fordi deres udvisningsafgørelse ophæves. Endelig har lovforslaget til formål at indføre mulighed for fleksibel udbetaling af repatrierings- og hjemrejsestøtte.


Sagen hører under udlændinge- og integrationsministeren og forventes opstartet i januar 2022.Medmoderskab og transpersoners forældreskab


Lovforslaget har til formål at forenkle registreringen af medmoderskab, at fastsætte transpersoners forældreskab i forhold til deres juridiske køn og at forenkle transpersoners adgang til at antage et navn, der svarer til deres kønsidentitet. Med forslaget udmøntes de familieretlige aspekter af regeringsudspillet ”Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer” fra august 2020.


Sagen hører under social- og ældreministeriet og forventes opstartet i november 2021.Følg den enkelte sag

De sager, der fremgår af denne artikel, vil løbende blive fulgt fremover. Det sker gennem de separate artikler, der er oprettet til hver af dem, og som fremgår under ”Aktuelle sager” – find dem på hjemmesidens forside.

28 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page