top of page

Ny rapport om børnesamtalen i Familieretshuset

VIVE har i dag udsendt en rapport om børns oplevelse af børnesamtalen og kontaktpersonordningen i Familieretshuset.
Når Familieretshuset behandler en forældreansvarssag, vil involverede børn ofte deltage gennem en børnesamtale. Det gøres for at sikre, at barnets perspektiv bliver kendt og også indgår i sagsbehandlingen. Denne opgave ligger hos en særlig børneenhed under Familieretshuset.

 

Nu har VIVE udgivet en rapport med fokus på, om børn, der møder Familieretshusets børneenhed, oplever at blive støttet og inddraget i familieretlige sager – og særligt i forhold til børns oplevelse af at komme til børnesamtale og have en kontaktperson i Familieretshuset.

 

Det er Karen Margrethe Dahl og Misja Eiberg, der står bag rapporten.

 


Hvad konkluderer rapporten?

 

Rapporten konkluderer blandt andet:

 

  • Langt de fleste børn, der kommer til børnesamtale i Familieretshuset, oplever, at børnesamtalen foregår i et trygt og forståeligt rum, hvor de frit kan udtale sig om deres familiesituation uden at skulle tage hensyn til deres forældre

  • De fleste har lyst til at komme til børnesamtale og synes, at samtalerne drejer sig om det, der er vigtigt for dem

  • De fleste børn forstår, hvordan indholdet af samtalerne videregives til forældrene og finder, at videregivelsen er en fordel for dem selv

  • Tre ud af ti børn har dog enten svært ved at forstå, hvad der videregives, og hvordan dette gøres, eller de oplever ikke, at de selv har indflydelse på, hvad der må siges videre

  • Omtrent halvdelen af børnene ved, at de har fået tildelt en kontaktperson i Familieretshuset – og heraf ved de fleste også, hvordan de kommer i kontakt med vedkommende

 


Alderen vigtig


Rapporten viser også, at alder spiller en vigtig rolle for oplevelsen af Familieretshusets børneinddragelse.


De yngste børn ser således i mindre grad end de ældre børn ud til at forstå børneinddragelsen, og de finder det i mindre grad relevant at deltage.


Til gengæld føler de yngre børn sig i højere grad end de ældre børn støttet og hjulpet af både børnesamtalen og kontaktpersonsordningen.

 

Du kan læse rapporten i sin helhed ved at følge dette eksterne link til VIVE.


 

Metode


Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 6-17-årige børn, der har været til børnesamtale i Familieretshusets børneenhed.


I 2023 deltog 642 børn i undersøgelsen ud af 1.062 mulige (året før, i 2022, deltog 668 børn ud af 1.131 mulige). 28 % af de børn, som har deltaget i undersøgelsen i 2023, er 6-8 år; 43 % er 9-12 år; og 28 % er 13-17 år.

146 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page