top of page

Ny aftale om midler til bl.a. socialområdet

En ny politisk aftale til en værdi af knap en milliard kroner sikrer midler til bl.a. ungekrisecentre samt hjælp til voldsudsatte mænd og deres børn.Her til eftermiddag har regeringen og en lang række støttepartier indgået en aftale ”om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027”.


Aftalepartierne har fordelt de 885 millioner kroner mellem en lang række indsatser. Blandt andet med 100 millioner kroner til handicapområdet (herunder en uddannelsespulje på det specialiserede socialområde), 80 millioner kroner til styrket behandlingstilbud til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom samt 125 millioner kroner til styrket indsats på demensområdet.Også midler til det familieretlige system


Det familieretlige system er også omfattet af aftalen.


For eksempel er der afsat 93 millioner kroner til ”videre understøttelse af forsøget med ungekrisecentret samt sænkelse af aldersgrænsen ved overnatning i Joannahuset”.


Der er også afsat 8,9 millioner kroner til ”Pulje til etablering af et ungekrisecenter i Vestdanmark”. Der er her tale om ”en ansøgningspulje, som skal støtte et forsøg med etablering og drift af et ungekrisecenter i Vestdanmark drevet af en privat eller frivillig organisation”.


Desuden er der som del en handlingsplan for mænds og drenges ligestilling afsat 3 millioner kroner til en ansøgningspulje ”til aktiviteter for kommende fædre og fædre på barsel i særligt udsatte positioner”, for eksempel sygdom, misbrug, arbejdsløshed eller fødselsdepression – hvor det ikke helt fremgår, om skilsmisse er omfattet heraf.


Og så er der afsat midler til hjælp til voldsudsatte mænd og deres børn:


”Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,9 mio. kr. til at forlænge Lev Uden Volds forsøgsordning med psykologbehandling til voldsudsatte mænd og deres børn. Med finansloven for 2023 er der fra medio 2024 afsat midler til en ligestilling af krisecentertilbud til voldsudsatte mænd. Den nuværende forsøgsordning, hvor Lev Uden Vold tilbyder psykologhjælp til voldsudsatte mænd og deres børn, løber til og med 2023. Der afsættes derfor midler til at sikre, at voldsudsatte mænd og deres børn fortsat kan få gratis psykologhjælp svarende til voldsudsatte kvinder, indtil de får en lovsikret ret hertil fra medio 2024”.Ministeren: aftalen gør en forskel


Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) udtaler via ministeriet:


”Med denne aftale gør vi en forskel for nogle af de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte fra vores fællesskab. Aftalen betyder blandt andet, at vi kan yde en større hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb og styrke uddannelsesniveauet for fagpersonale, der arbejder med personer med handicap. Det glæder mig meget, at der er opbakning blandt alle Folketingets partier til at prioritere så vigtige områder”.


Aftalen er indgået af regeringen og støttepartierne Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.


Du kan læse hele aftalen ved at følge dette link.

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page