top of page

Minister udpeger medlemmer til rådgivende udvalg

Det rådgivende udvalg i Familieretshuset er blevet gennedsat med flere gengangere, men også nye medlemmer.Da Familieretshuset blev etableret i 2019, blev der samtidig nedsat et rådgivende udvalg. Det har til opgave at rådgive Familieretshuset om familieretlige, socialfaglige og socialretlige problemstillinger af betydning for Familieretshusets virke – og dermed medvirke til at sikre kvaliteten af Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling i Familieretshusets tilbud til børn og familier.


Nu meddeler Familieretshuset, at social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har sammensat et nyt hold bestående af 13 medlemmer.


Herunder ses det nye udvalg med angivelse af navn, titel samt hvorvidt vedkommende er ny i udvalget eller genganger fra forrige udvalg:

 

 • Alexandra Castenschiold Paaske (Familieretsadvokat og medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater) – ny i udvalget

 • Jesper Lohse (formand for Foreningen Far) – genganger

 • Andrea Haugsted Jedrzcjowska (chef for Jura og Medlemmer, LOKK) – ny i udvalget

 • Pernille Kristoffersen (national rådgivningschef, Mødrehjælpen) – ny i udvalget

 • Anni Højmark (dommer og retspræsident for retten i Svendborg) – genganger

 • Ingrid Hartelius Dahl (teamleder for Politisk Stab og Bisidderteamet, Børns Vilkår) – genganger

 • Anton Rasmusen (børne- og familiechef, Ikast-Brande kommune) – genganger

 • Mai Heide Ottosen (seniorforsker, VIVE) – genganger

 • Bente Boserup (forperson for Børnerådet) – ny i udvalget

 • Rikke Underbjerg (chef for Socialfaglighed og Jura, Mandecenteret) – ny i udvalget

 • Trine Schaldemose (chef for Politik og Analyse, Landsorganisationen for sociale tilbud) – genganger

 • Rene Vinding Christensen (chefkonsulent og rådgiver, Fædrenes Hus) – genganger

 • Morten Thorsøe Secher (direktør, Landsforeningen Børn og Forældre) – ny i udvalget

 

De personer, der er gledet ud af udvalget, er Jan Kaa Kristensen (psykolog og tidligere projektleder i Center for Familieudvikling), Viggo Bækgaard (advokat og formand for Landsforeningen Børn og Samvær) og Anne-Sofie Theilgaard (juridisk rådgiver i Lev uden Vold).

 

De enkelte medlemmer virker i udvalget i deres personlige kapacitet og således ikke som repræsentant for dén organisation, de evt. ellers måtte fungere for.


Familieretshusets direktør, Anette Hummelshøj, er formand for udvalget.

 

Udvalget sammensættes for en periode på fire år.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page