top of page

Højesteret: samvær med mor

I en bemærkelsesværdig sag fra Højesteret er en mor bevilget samvær med sin datter.I en ny dom fra Højesteret er det afgjort, at en pige (”B”), født i 2011, skal have samvær med sin mor via Familieretshuset eller Skype indtil videre 20 gange.


Dommen lyder således:


”B skal hver anden uge have samvær med sin mor indtil videre i alt 20 gange, således at hvert andet samvær foregår fysisk i Familieretshuset eller Familieprojektet efter Familieretshusets nærmere bestemmelser, og hvert andet samvær foregår via Skype ligeledes i Familieretshuset eller Familieprojektet efter Familieretshusets nærmere bestemmelser”.


Herunder kan du læse om dommen i 3 forskellige sammenhænge, og derefter følger et kort uddrag af sagens karakteristika:


Du kan læse mere om sagen her:Sagen forud for Højesterets-dommen


Byretten, 2012


​Ved Københavns Byrets dom af 23. oktober 2012 blev parternes fælles forældremyndighed over deres fællesbarn B ophævet og tillagt faderen alene.Sag om forældremyndighed, 2015: fælles forældremyndighed


Ved Københavns Byrets dom af 15. september 2015 blev det bestemt, at der skulle være fælles forældremyndighed over B.


Af en børnesagkyndig erklæring af 2. juli 2015, som blev udarbejdet af en psykolog i forbindelse med en ny sag om forældremyndigheden over B, fremgår det bl.a.:


"B boede sammen med begge sine forældre til hun var godt et år gammel. Herefter var hun med sin mor i udlandet til november måned, hvor hun ikke havde fysisk kontakt med sin far, men flere gange ugentligt så ham via skype. I forbindelse med sin mors anholdelse og fængsling for børnebortførelse i Spanien i november 2012 fik B ophold hos sin far i Danmark. B så sin mor igen i maj 2013 i forbindelse med et overvåget samvær i Vestre Fængsel. Således har B oplevet flere brud i kontakten til hendes tilknytningspersoner, først i forhold til faderen, dernæst i forhold til moderen – begge af ca. 6 måneders varighed. Hertil kommer endnu et brud på ca. et halvt år i B´s kontakt til hendes mor, da der først etableres mere regelmæssigt overvåget samvær i forbindelse med Statsforvaltningens afgørelse af 9. oktober 2013”.


Og videre i konklusionen:

”Således er der betænkeligheder ved begge miljøer / forældre og det er min vurdering, at hverken moderen eller faderen i egen ret vil være i stand til at sikre en naturlig og almindelig kontakt og følelsesmæssig tilknytning til den anden forældre, selvom det ville være ønskeligt. Begge forældre lægger ansvaret uden for sig og er ikke parate til at se egen andel i den verserende konflikt. Samtidig er det vurderingen, at det er afgørende for Bs identitetsudvikling, at hun sikres kontakt med sin mor. Således har B brug for hjælp af samfundet til at få sikret en stabil kontakt med sin mor.”Anke: dom ændret til ene-forældremyndighed


Ved Østre Landsrets ankedom blev dette ændret, således at faderen fortsat alene har forældremyndigheden over B.Overvåget samvær, 2015-17


I perioden fra den 15. august 2015 til den 4. februar 2017 blev der gennemført overvåget samvær i Familieprojektet 33 gange. Af en rapport udarbejdet af den børnesagkyndige overvåger om samværet den 4. februar 2017 fremgår bl.a.:


”Hvordan var barnets/børnenes indstilling til samværet? (fx glad, imødekommende, tilbageholdende eller ked af det):


B tager hurtigt afsked med sin far og går glad med konsulenter. B og (moderen) virker meget glade for at se hinanden. Legen går hurtigt i gang, B og (moderen) tager på skift initiativer til leg, som begge ser ud til at hygge sig med. Der bliver lavet sjov og grinet ofte. B tager ofte styringen i legen, (mor) korrigerer roligt og får skabt ro igen, når behov. Konsulenten har oplevelse af, at B og (moderen) nyder hinandens selskab under samværet”.


Ved det næstfølgende planlagte samvær den 18. februar 2017 udeblev moderen, da hun efter det oplyste i mellemtiden var udrejst af landet som følge af, at hun havde fået afslag på opholdstilladelse.Samvær, 2019


Da moderen fik lovligt ophold i et andet EU-land, søgte hun den 13. marts 2018 om, at det overvågede samvær blev retableret. Den 9. januar 2019 fastsatte Statsforvaltningen overvåget samvær i Familieprojektet af halvanden times varighed hver fjerde uge. Der har på dette tidspunkt ikke været samvær i 2 år.

Det første samvær (30. marts 2019) blev ikke gennemført, da B ikke vil med ind til samvær.

De efterfølgende samvær blev delvist gennemført, men B reagerede negativt på disse. Og på anmodning fra faderen blev de resterede samvær derfor aflyst.Overvåget samvær, 2019-20


Den 9. december 2019 afsagde familieretten dom om, at B havde ret til overvåget samvær med moderen hver anden uge i nærmere bestemt omfang, og den 18. januar 2020 blev der afholdt samvær i Familieprojektet. Samværet varede 20 minutter, og B skønnes ikke samlet at have haft glæde af samværet.

Den 1. februar 2020 blev der gennemført samvær via Skype. Den 15. februar 2020 mødte faderen ikke op med B til overvåget samvær. Og den 24. februar 2020 afsagde Østre Landsret dom i samværssagen, ifølge hvilken moderen ikke skulle have samvær eller anden kontakt med B, og der har ikke siden landsrettens dom været kontakt mellem dem.Højesteret, 5. januar 2021


Dommen lyder således:

”B skal hver anden uge have samvær med sin mor indtil videre i alt 20 gange, således at hvert andet samvær foregår fysisk i Familieretshuset eller Familieprojektet efter Familieretshusets nærmere bestemmelser, og hvert andet samvær foregår via Skype ligeledes i Familieretshuset eller Familieprojektet efter Familieretshusets nærmere bestemmelser”.

73 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page