top of page

"En hændelse" bag skærpet sikkerhed

Familieretshuset bekræfter over for "Skilsmissefamilien", at den skærpede sikkerhed skyldes ”en hændelse” og præciserer sin håndtering.


(modellerne på billedet har ingen sammenhæng med artiklens indhold)I går delte ”Skilsmissefamilien” nyheden fra Familieretshuset om, at de vil skærpe sikkerheden.


Ordlyden i den korte tekst fra Familieretshuset lød således: ”For at skærpe sikkerheden for Familieretshusets medarbejdere og de borgere, der kommer til møde, vil Familieretshuset bede om at kigge større tasker eller rygsække igennem før mødestart”.


Og videre: ”Hvis der er medbragt genstande, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, skal dette inden mødet afleveres til vagten eller anbringes i en nøgleboks”.Bekræfter ”en hændelse”


”Skilsmissefamilien” kontaktede Familieretshuset og spurgte blandt andet, om der havde været konkrete hændelser i Familieretshuset, som ligger bag beslutningen om at skærpe sikkerheden.


Hertil lyder svaret: ”Ja, der har for nyligt været en hændelse. Denne ønsker vi ikke at udtale os nærmere om”.


De fortsætter dog: ”Beslutningen om at skærpe sikkerheden tager dels afsæt i denne hændelse, men er også et tryghedsskabende initiativ, vi har iværksat for at imødegå risikoen for episoder, så både ansatte og besøgende kan føle sig trygge i deres færden i Familieretshuset”.Præciserer sin håndtering


Desuden spurgte ”Skilsmissefamilien”, om en gæst vil være forpligtet til at lade sin bagage blive gennemset – og hvad eventuel manglende samtykke / accept kan medføre.


Familieretshuset svarer, at de af hensyn til sine ansatte og borgeres sikkerhed vil ”opfordre alle gæster/borgere til frivilligt at vise indholdet af medbragte tasker/rygsække/poser/net til vagten eller Familieretshusets personale. Hvis der i taskerne er genstande, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, vil vi bede borgerne om at aflevere det til Familieretshusets personale eller til vagten, som kan placere det i en nøgleboks”.


Efterfølgende er ordlyden i Familieretshusets nyhed udvidet med netop denne præcisering: ”Hverken medarbejdere eller vagten kan uden borgerens samtykke kigge i tasker eller tage noget ud af taskerne”.

Til ”Skilsmissefamilien” skriver Familieretshuset dog: ”Hvis borgeren ikke ønsker at efterkomme instruksen, vil Familieretshuset tage stilling til, hvorvidt mødet kan gennemføres”.


Sådan kan man hjælpe


For at støtte op om den skærpede sikkerhed i Familieretshuset, forekommer det hensigtsmæssigt

  • At samtykke til at lade Familieretshusets medarbejder / vagt se sin taske / rygsæk / pose / net igennem

  • At undlade at medbringe taske / rygsæk / pose / net

  • Ikke at medbringe genstande, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko

  • Aflevere sådanne genstande til vagten eller anbringe dem i en nøgleboks


27 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page