top of page

Godt nytår - hvad sker der i 2021?

​Efter et kort tilbageblik over det forgangne år ser vi ind i 2021 og på de sager, der forventeligt bliver taget op – både på skilsmisseområdet generelt, men også her hos os i ”Skilsmissefamilien”.2020 blev et begivenhedsrigt år.


Dels påvirkede corona-krisen samfundet generelt, men også skilsmisseområdet var ramt – særligt i de situationer, hvor samvær og fysiske møder i Familieretshuset blev aflyst på grund af restriktionerne.


Der var også flere sager på skilsmisseområdet, der blev taget op i løbet af 2020:


 • Den tvungne refleksionsperiode på 3 måneder, som et skilsmissepar skulle gennem, blev fjernet fra lovgivningen – og det samme gjorde den tvungne delte bopæl (det er dog fortsat muligt at indgå aftale om delt bopæl).

 • I Odense blev muslimske skilsmisse-kontrakter, der fastholdt kvinder i ublu situationer, drøftet som del af indsatsen mod social kontrol.

 • Det blev ved lov blevet besluttet, at børne- og ungeydelsen fra 2022 som udgangspunkt skal deles ligeligt mellem forældre med del i forældremyndigheden ved 7/7- og 8/6-ordninger.

 • Familieretshuset blev bevilget yderligere økonomiske midler til at nedbringe sagspuklen, som især de mange § 7-sager har forårsaget.

 • Der er en politisk proces i gang i Folketinget for at A) sikre digital post til begge forældre, B) styrke indsatsen mod negativ social kontrol og C) beskytte børn mod ekstremisme, hvorved en forælder dømt for terror-relaterede overtrædelser kan miste mulighederne for forældremyndighed, bopæl og samvær.


Hvad kan vi vente os af 2021?


Som nævnt er der allerede 3 sager undervejs i Folketinget:


 • Forslaget om at sikre digital post til begge forældre har til hensigt at sikre begge forældre de samme informationer om barnet. Dermed bliver der umiddelbart bedre muligheder for at udøve ansvaret knyttet til den delte forældremyndighed.

 • Forslaget om at styrke indsatsen mod negativ social kontrol har til hensigt at frigøre kvinder, der er fastholdt i et religiøst ægteskab mod deres vilje. Dette omfatter en præcisering af, at social kontrol falder under psykisk vold; forbud mod religiøse vielser af mindreårige; begrænsning af rejsemuligheder for et barn, hvis rejsen har til formål at indgå ægteskab eller religiøs vielse og lignende.

 • Forslaget om at beskytte børn mod ekstremisme skal ses i forhold til terror-bestemmelserne: en forælder, der dømmes for terror-relaterede overtrædelser, kan således miste mulighederne for forældremyndighed, bopæl og samvær.


”Skilsmissefamilien” følger sagerne fra start til slut (dvs. forventet politisk vedtagelse i Folketinget). Du kan følge med på vores hjemmeside og i vores Facebook-gruppe.


Hertil kommer i øvrigt indsatsen for at sikre, at de meget lange ventetider i Familieretshuset bliver nedbragt.Indsatser hos ”Skilsmissefamilien”


Også i vores eget forum kommer der til at ske en hel masse i det nye år.


Udgangspunktet bliver den ”opsøgende journalistik”, hvor der i en række artikler bliver sat fokus på centrale og / eller vigtige sammenhænge – for eksempel:


 • Sammenhængen mellem barnets tarv og valg af samværsordning med en afdækning af forskningen på området, herunder børns behov og reaktioner ved skilsmisse samt for og imod deleordninger.

 • Udviklingspsykologiske forståelser af barnets tilknytning, barnets behov særligt i det første leveår, forældrerollens betydning for barnets udvikling, effekten på barnet ved adskillelse mellem forælder og barn og lignende.

 • De børnesagkyndiges tilgang til især de yngste børn ved fastsættelse af bopæl og samvær, herunder deres udviklingspsykologiske grundlag, og hvordan henholdsvis moderskabet og faderskabet vægtes i denne sammenhæng.

 • De røde og konfliktfulde familiebrud med temaer som vold (fysisk, psykisk, økonomisk, digital osv.), stalking, falske anmeldelser, forældre-fremmedgørelse og narcissisme.

 • At bringe de konfliktbaserede tilgange og sager på mediernes og den politiske dagsorden.

 • Advokaters rolle ved de konfliktfyldte skilsmisser, herunder konfliktoptrappende tiltag.


Desuden vil der fortsat komme artikler, der beskriver centrale sammenhænge for skilsmisseramte – og også fortsat artikler, der knytter sig til psykisk mestring, at gennemleve og overkomme kriser og lignende.Har du en idé til en artikel?


Hvis du har en idé til en artikel eller et tema? Eller har du specifikke ønsker til, at ”Skilsmissefamilien” undersøger en bestemt sammenhæng? Så giv endelig et praj om det via denne mail.

73 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page