top of page

Forskere langer ud efter folketingspolitiker

To forskere har skrevet et kritisk læserbrev om ”forældre-fremmedgørelse” – og om Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti.
Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har i øjeblikket gang i forhandlinger med Folketingets øvrige partier, og det omfatter angiveligt også temaet ”forældre-fremmedgørelse”: det vil kort sagt sige dén proces, hvor den ene forælder påvirker barnet til at vende sig mod den anden forælder.


Begrebet er imidlertid genstand for drøftelser, hvor dens modstandere er kritiske over for fremsatte forklaringsmodeller – og blandt andet WHO opfordrer til ikke at tillægge det retslig betydning.


Og i morges udkom så et læserbrev, bragt i Altinget under en sprogligt tvivlsom (men ikke desto mindre knivskarp) overskrift rettet mod Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti: ”Dit blinde fokus pseudo-begreber er med til at underminere børnenes perspektiv”."Manipulation" og "hjernevaskede"


Men først lidt baggrund. Mette Thiesen har længe deltaget i debatterne om Familieretshuset og også forældre-fremmedgørelse. Den 20. marts i år skrev hun i Altinget blandt andet om sidstnævnte:


”Forældrefremmedgørelse handler nemlig i bund og grund ikke om barnet. Det handler om magten og om at bruge barnet som våben for at afskære den anden forælder fra barnets liv. Det er helt grundlæggende manipulation af barnet, for at barnet skal vælge side”.


Og videre: ”Problemet er også tit i sager som disse, at de fremmedgørende forældre opnår deres børns totale tillid på grund af den gentagende manipulation. Barnet ender med at indtage den fremmedgørende forælders holdninger og gentager både specifikke ordvalg, men også handlinger. Børnene bliver kort sagt hjernevaskede”.


Og det er givetvis betragtninger som disse, der har fået postdoc Sarah Alminde og professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet, Hanne Warming, til at skrive dagens læserbrev – selv om det konkret henviser til et læserbrev i Altinget for knap to uger siden, som Mette Thiesen skrev om at få forældre-fremmedgørelse indskrevet i lovgivningen.”Børnenes perspektiv”


Alminde og Warming slår i deres læserbrev indledningsvis fast, hvad deres fokus er: ”Det perspektiv, vi her ønsker at bringe ind i debatten, er børnenes”.


Og dét, påpeger de, er svært i lyset af forældre-fremmedgørelse: ”Et blindt fokus på 'forældrefremmedgørelse' og forestillingen om, at børnene er udsat for problematisk manipulation, udgør en hindring for at lytte til børnene og med empati og omsorg forstå deres livssituation, ønsker og behov”.


De påpeger i denne sammenhæng, at der ”ikke er videnskabeligt belæg for at hævde, at børns afvisning af samvær med en forælder alene er et udtryk for, at den anden forælder påvirker barnet”.


Samtidig påpeger Alminde og Warming det problematiske i at tillægge barnet en opfattelse eller tilgang, det ikke nødvendigvis har: ”Det store fokus på forældrefremmedgørelse i den offentlige debat betyder også at børn, der ikke afviser samvær, men blot ønsker noget andet end en af forældrene, gøres til genstand for manipulationsmistanke”.


Og det er derfor deres ”klare overbevisning”, at ”forældrefremmedgørelses-begrebet bidrager til, at børns perspektiver forstås ind i en snæver og uhensigtsmæssig diskurs, og at børns perspektiver og rettigheder til deltagelse, omsorg og beskyttelse undermineres”.Anerkender at konflikt-adfærd finder sted, men…


Alminde og Warming understreger, at børn og familier fanget i skilsmisse-konflikter "naturligvis skal hjælpes". Og de anerkender samtidig, at der i skilsmisse-konflikter kan finde uhensigtsmæssig adfærd sted, herunder manipulation.


Men de mener ikke, at et ”blindt fokus på populære pseudo-begreber” skal stå i vejen for barnets ret til at blive lyttet til og taget alvorligt.


Du kan læse hele læserbrevet, der blev sendt i Altinget den 23. oktober 2023, via dette eksterne link.


20 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page