top of page

Vær forsigtig med ny hjemmeside...

En ny hjemmeside tilbyder at hjælpe med at få informationer om sit barn. Hjemmesidens metoder er dog problematiske, og personen bag er lidt af en overraskelse….I dag har Familieretshuset via deres hjemmeside udsendt en nyhed om dét, de selv kalder ”spam-mails”, og at de i øjeblikket modtager ”en del henvendelser vedrørende mails sendt via hjemmesiden orienteringsret.dk”.


Samtidig opfordrer de til, at ”institutioner kun anvender de almindelige kanaler, som bl.a. sikker post og e-Boks, til kommunikation omkring børn”.

”Skilsmissefamilien” blev for nogle dage siden opmærksom på hjemmesiden orienteringsret.dk og var ved at undersøge dens legitimitet.


Og det er af flere grunde en hjemmeside, man skal være forsigtig omkring. Det gælder således både i forhold de tjenester, som den pågældende hjemmeside tilbyder – men også fordi, at personen, som angiveligt står bag den pågældende hjemmeside, har lavet en lignende ”happening” før…

Orientering om sit barn


Men lad os først se på, hvad orienteringsret.dk beskæftiger sig med.


Orienteringsret.dk er en ny hjemmeside (den blev domæne-registreret i onsdags), der tilbyder hjælp til forældre, der har mistet sin del af forældremyndigheden over barnet.


Hjemmesiden oplyser, at myndighederne ikke har selvstændig pligt til at informere forældre uden del i forældremyndigheden om barnet – men at den pågældende kan rette henvendelse til den pågældende myndighed og dermed få ret til at blive orienteret om barnet. Dette er efter § 23 i Forældreansvarsloven.


Og det er netop denne henvendelse til myndigheden på den pågældendes vegne, som hjemmesiden tilbyder sin hjælp omkring.


Forælderen kan således indtaste sin mail-adresse samt sit eget og evt. barnets CPR-nummer ”så de respektive myndigheder kan fastlægge din identitet og svare dig”, som det beskrives på hjemmesiden. Desuden kan man angive med afkrydsning, hvem der skal modtage mailen, herunder Familieretshuset, skoler, kommuner, ministerier og lignende.


Hjemmesiden oplyser i øvrigt, at den i skrivende stund har udsendt ”17.927 meddelelser”.Spørgsmål om sidens metoder


Men selv om hjemmesiden ved første øjekast ser legitim ud, så rejser den også en række spørgsmål om netop hjemmesidens metoder og troværdighed:

  • Det fremgår ikke af hjemmesiden, hvem afsenderen faktuelt er.

  • Hjemmesiden består af én forholdsvis kort side, der giver enkelte oplysninger om orienteringsretten og hvilke informationer man kan efterspørge hos forskellige myndigheder – og er således yderst sparsom med informationer.

  • Hjemmesiden starter med ordene ”Tusindvis af forældre har mistet forældremyndigheden over deres barn. I 88% af tilfældene er det fædrene”. Her henviser hjemmesiden til en SFI-rapport fra 2012, men det er i så fald en misforståelse. De 88 % handler således om 15-årige, som havde bopælsadresse hos moderen, og dermed ikke om fordelingen af forældremyndighed.

Desuden fremgår det ikke af hjemmesiden, hvordan den håndterer en henvendelse fra en person, der ønsker hjemmesidens hjælp til at kontakte myndighederne på vedkommendes vegne. Det vil sige om og hvordan hjemmesiden retter henvendelse til personens barns skole, kommune eller lignende – og hvordan hjemmesiden i det hele taget håndterer indhentningen af informationer.

Og desuden fremgår det ikke, hvordan samspillet mellem hjemmesiden og den pågældende person reelt er etableret. Hvis en person vil lade en udenforstående aktør handle på sine vegne, skal personen overdrage handlekompetencen til vedkommende. Det kan ske gennem en samtykkeerklæring, hvor den udenforstående aktør bliver personens partsrepræsentant og således kan handle på personens vegne.


Hjemmesiden omtaler imidlertid ikke denne omstændighed, og det er således tvivlsomt, om orienteringsret.dk reelt kan handle på andres vegne uden samtykkeerklæring.


GDPR-lovgivningen


Hertil kommer i øvrigt det problematiske i at oplyse sit eget og evt. barnets CPR-nummer via Gmail-kommunikation – selv om hjemmesiden oplyser, at ”Vi sletter dit CPR omgående fra vores system når dine mails bliver udsendt og vi opbevarer ingen personfølsomme data herefter”.


”Skilsmissefamilien” har undervejs hørt forlydender om, at flere skoleledere overvejer at anmelde orienteringsret.dk til Datatilsynet for overskridelse af GDPR-lovgivningen. Dette er dog ikke formelt afklaret, men vi følger sagen.

Bemærk i øvrigt, at denne artikel ikke er en juridisk afklaring af, hvorvidt orienteringsret.dk handler rigtigt eller forkert, men dog en form for opråb om forsigtighed til eventuelle brugere af hjemmesiden tjenester... ”Skilsmissefamilien” deler som beskrevet samme bekymring, som Familieretshuset løfter, ved, at man udleverer sit (og evt. sit barns) CPR-nummer.


Personen bag og den ”rigtige” historie


”Skilsmissefamilien” har været i kontakt med en person, der hævder at være den reelle afsender. Denne person stod også bag en anden hjemmeside (MorsManual.dk), der giver en drejebog for, hvordan man som kvinde kan ”snyde” børnene væk fra faderen. Vedkommende går under navnet ”Linda Kallerup Vangede”, men har tidligere erkendt at være en mand.

I denne artikel har der været fokus på orienteringsret.dk og de medfølgende metoder, man øjensynligt kan stille spørgsmålstegn ved. Dermed kommer der nemt mere fokus på dén side af historien – og således ikke ”Linda”´s bevæggrunde for overhovedet at lancere de to nævnte hjemmesider.
Og dén side af historien bør efter vores mening også løftes.

”Linda” har indskrevet denne besked i koderne til hjemmesiden orienteringsret.dk: ”Jeg frygter for min retssikkerhed, hvis jeg giver mig til kende i offentligheden, men jeg vil rigtig gerne hjælpe til at gøre verden lettere for de forældre, som er strandet samme sted som jeg selv. Mvh. Linda”.


”Skilsmissefamilien” har tidligere skrevet med ”Linda” om mulighederne for at rette fokus på bevæggrundene for MorsManual.dk. Dette har ”Linda” tidligere været positiv over for. Når denne artikel udsendes, tager ”Skilsmissefamilien” igen kontakt til ”Linda” med fokus på de to hjemmesider – samt den ”rigtige” historie, som er ”Linda”´s grundlæggende ærinde.


"Skilsmissefamilien" håber derfor på at kunne bringe et interview med "Linda" inden længe.

1.222 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page