top of page

Aktuel sag om forældremyndighed og samvær

I en aktuel sag valgte retten at ændre samværet fra en 8/6- ordning til en deleordning. Læs advokats indsigtsfulde kommentarer til sagen.Sagen er bragt af advokat med møderet for Højesteret, Viggo Bækgaard, fra ”Landsforeningen Børn og Samvær”. Ved at følge dette link kommer du til sagsfremstillingen samt Viggo Bækgaards kommentarer til dommen.


Og der skal som altid lyde en opfordring til at læse hele sagsfremstillingen og kommentarerne på grund af den store indsigt, de giver.


Derfor gengives sagen kun helt overordnet her:Sagen


Den handler om en 5-årig dreng, som siden samlivsophævelsen havde haft bopæl hos sin mor. Sagen var anlagt af faderen: dels fordi moderen var flyttet kommune med en afstand på 15 kilometer, og dels oplevede faderen, at moderen modarbejdede især ferie- og helligdagssamværet, som var vigtig på grund af familiens muslimske tro.


Faderen anmodede derfor retten om en deleordning uanset placering af bopæl, mens moderen anmodede om at få forældremyndigheden alene og samværet fastsat som en 8/6-ordning.


Under sagen begyndte drengen at fortælle i institutionen at tale om, at han blev slået af moderen, hvilket medførte en underretning. På grund af forældrenes høje konfliktniveau indsendte også Familieretshuset en underretning.


Sagen endte med, at den fælles forældremyndighed ikke blev ophævet. Bopælen blev fastholdt hos moderen på grund af drengens følelsesmæssigt tætte forhold til hende. Og med hensyn til samværet valgte retten at følge faderens påstand og således ændre den eksisterende 8/6-ordning til en 7/7-ordning.Særligt om samvær og forældremyndighed


Sagen betegnes af Viggo Bækgaard som ”atypisk” og at flere ting i sagen ”ikke er helt karakteristisk”. Dette omfatter blandt andet, at begge forældre er akademikere i gode stillinger, og at drengen er et ”særdeles velfungerende barn”.


Desuden anfører Viggo Bækgaard, at de givne omstændigheder normalt ikke automatisk vil føre til en 7/7-ordning – og at det i den sammenhæng er ”interessant, at parterne på trods af deres gensidige udtrykte modvilje mod den anden begge nedlægger påstand om deleordning”.


Spørgsmålet om ophævelse af den fælles forældremyndighed tager udgangspunkt i Forvaltningslovens § 11. Der skal således være holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste, for at retten kan ophæve den fælles forældremyndighed.


Her fastslog retten, at begge forældre havde udvist evne og vilje til at samarbejde om drengen, og at de havde forstået at opretholde en løbende kontakt om drengen. De mindre uoverensstemmelser vedrørende pas var løst, og der var ikke påvist konkrete forhold, der gav retten grundlag for at antage, at forældrene ikke vil kunne samarbejde til bedste for drengen.


Derfor var der ikke grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.Læs mere


Du kan som nævnt læse hele Viggo Bækgaard´s sagsfremstilling og kommentarer ved at følge dette link.


63 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page