top of page

Advokat: "Helt vildt dyr"

En førende advokat kommenterer på en aktuel sag, som angiveligt blev en fordyrende proces for klienten.​Advokat med møderet for Højesteret samt formand og talsmand for ”Landsforeningen Børn og Samfund”, Viggo Bækgaard, kommenterer på én af sine egne sager.


Den endte med at blive ”helt vildt dyr” for klienten, fordi ”dommerens adfærd” havde påført vedkommende ”helt urimeligt store advokat-omkostninger”.


Som altid anbefales det at læse hans artikel i sin helhed, som beskrives overordnet herunder.Sagen


Sagen omhandlede en pige på 14 år, som moderen havde haft ene-forældremyndigheden over siden fødslen, men hvor faderen i 2018 havde søgt om del i forældremyndigheden. Pigen trivedes generelt godt, om end med børneleddegigt. Desuden var samværet mellem far og datter ophørt i sommeren 2018.


Byretten pegede på, at det ”ikke kan udelukkes, at (pigens) modvilje mod at se sin far skyldes direkte eller indirekte påvirkning fra (moderen)” – men fandt desuden på grund af pigens alder og den gode trivsel, at ”det vil være formålsløst mod (pigens) vilje at fastsætte samvær for tiden”.


Advokat Viggo Bækgaard forholder sig til flere omstændigheder ved sagen. For eksempel kunne klienten ikke få fri proces og mødte selv frem til retshandlingerne – hvor hun ifølge fremlægningen følte sig presset og derfor samtykkede til at sambehandle spørgsmålet med samvær samt at der ikke skulle gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse.


Dét medførte hele 5 processkrifter samt et ikke gennemført kæreskrift.


Du kan læse advokat Viggo Bækgaard´s fremstilling af sagen samt kommentarer hertil i denne tekst.

37 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page